SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BWSNK2
SK-BWSNK2
Wis- en natuurkunde 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BWSNK2
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A. Imhof
Telefoon+31 30 2532423
E-maila.imhof@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Bos
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Imhof
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Imhof
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na het volgen van de cursus:
  • kun je de basistechnieken van infinitesimaalrekening in meerdere variabelen en lineaire algebra toepassen op elementaire wiskundige problemen.
  • kun je de wiskundige basistechnieken toepassen op elementaire natuurwetenschappelijke problemen.
  • kun je de wiskundige grootheden in een aantal standaard voorbeelden van wiskundige modellen in de scheikunde interpreteren.
  • kun je de wetmatigheden uit de theorie van het elektromagnetisme toepassen bij het beschrijven van elementaire elektromagnetische verschijnselen met behulp van een wiskundige berekening.
  • ken je de begrippen elektrische lading, elektrisch veld en elektrische potentiaal en kun je berekeningen uitvoeren van het elektrisch veld (in vectorvorm) van eenvoudige ladingsverdelingen.
  • ken je de belangrijkste eigenschappen van geleiders en isolatoren en kun je eenvoudige gelijkstroomkringen met weerstanden, condensatoren en spanningsbronnen analyseren.
  • ken je het begrip magnetisch veld en kun je berekeningen uitvoeren van het magnetisch veld (in vectorvorm) van eenvoudige stroomverdelingen.
  • ken je het begrip elektromagnetische inductie en kun je eenvoudige berekeningen aan inductie-effecten uitvoeren
Inhoud
In de wiskundecolleges worden enkele veelgebruikte wiskundige methoden uit het eerste wiskundevak uitgediept. In dit eerste deel komen vooral onderwerpen uit de infinitesimaalrekening (calculus) aan bod: functies van meerdere variabelen, partiële afgeleiden, lijnintegralen, dubbele integralen. Verder worden onderwerpen behandeld die van belang zijn bij diverse andere vakken, met de nadruk op lineaire algebra onderwerpen. Aan bod komen: lineaire stelsels vergelijkingen, matrices en determinanten, lineaire transformaties en eigenwaarden en eigenvectoren.

In het natuurkundecollege worden elektriciteit en magnetisme behandeld. We beginnen bij de wet van Coulomb voor de elektrostatische wisselwerking tussen geladen deeltjes. Ook ingewikkeldere elektrische velden zoals dipoolvelden, lijn- en oppervlakteladingen worden bekeken, en de theorie wordt verbreed met de wet van Gauss en door invoering van de elektrische potentiaal. We bekijken hierbij dipoolvelden, polarisatie van diëlectrica en elektrische stroom. Dan beschrijven we magnetische verschijnselen met de wetten van Biot-Savart en Ampère. We kunnen hiermee de oorsprong van het magnetisme van verschillende soorten magnetische stoffen begrijpen. Aan het eind van het college wordt elektromagnetische inductie behandeld (wet van Faraday) en vatten we  het elektromagnetisme samen in de beroemde wetten van Maxwell.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Wis- en natuurkunde niveau 1
Voorkennis kan worden opgedaan met
Wis- en natuurkunde 1 (sk-bwsnk1), of vergelijkbaar.
Verplicht materiaal
Boek
Essential University Physics, 3rd ed., Pearson Education, 2015 (Volume 2)
ISBN:978-1-292-10276-4
Boek
E. Steiner: The Chemistry Maths Book, 2nd ed., Oxford University Press, 2008
ISBN:978-0-19-920535-6
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond minimaal 6 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld .

SluitenHelpPrint
Switch to English