SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BWSNK1
SK-BWSNK1
Wis- en natuurkunde 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BWSNK1
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A. Imhof
Telefoon+31 30 2532423
E-maila.imhof@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Bos
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Imhof
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Imhof
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na het volgen van de cursus
  • kun je de basistechnieken van differentiëren, integreren, vectorrekening, in- en uitproduct en complexe getallen toepassen op elementaire wiskundige problemen.
  • kun je de wiskundige basistechnieken toepassen op elementaire natuurwetenschappelijke problemen.
  • kun je de wiskundige grootheden in een aantal standaard voorbeelden van wiskundige modellen in de scheikunde interpreteren.
  • ken je de begrippen massa, kracht, snelheid en versnelling en kun je berekeningen uitvoeren van de beweging van lichamen in eenvoudige 1-, 2- of 3-dimensionale situaties.
  • ken je de begrippen arbeid en energie en kun je energieberekeningen doen aan eenvoudige mechanische systemen.
  • ken je de begrippen traagheidsmoment, krachtmoment, hoeksnelheid en hoekversnelling en kun je berekeningen uitvoeren van de beweging van roterende lichamen.
  • ken je het begrippen impuls en impulsmoment en kun je berekeningen uitvoeren aan eenvoudige systemen met wisselwerkende translerende en roterende lichamen.
  • kun je berekeningen uitvoeren aan systemen in harmonische trilling.
.
Inhoud
In de wiskundecolleges wordt een basis gelegd van wiskundige begrippen en vaardigheden die nodig zijn voor je verdere studie scheikunde. De onderwerpen die aan bod komen zijn: differentiatie en integratie, eenvoudige differentiaalvergelijkingen, vectorrekening, in- en uitprodukt en complexe getallen.
Het natuurkundedeel behandelt de klassieke mechanica die nodig is bij een aantal scheikundevakken, zoals kwantumchemie en fysische chemie. Onderwerpen zijn: wetten van Newton, energie, impuls, botsingen, lineaire beweging en rotatie en harmonische trillingen. Daarbij gebruik je de methoden uit het wiskundedeel van de cursus.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
Boek
E. Steiner: The Chemistry Maths Book, 2nd ed., Oxford University Press, 2008
ISBN:978-0-19-920535-6
Boek
R. Wolfson: Essential University Physics, 3rd Edition, Pearson Education Inc., 2015 (Volume 1)
ISBN:978-1-292-10265-8
Studiewijzer
Studiehandleiding
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond minimaal 6 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld .

SluitenHelpPrint
Switch to English