SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BTHESIS
SK-BTHESIS
Bachelorthesis Scheikunde
Cursus informatie
CursuscodeSK-BTHESIS
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeOnderzoeksproject
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonS. Blad, MSc
E-mailS.Blad@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. C.R. Berkers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. van Blaaderen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
S. Blad, MSc
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R. Boelens
Overige cursussen docent
Docent
prof. A.M.J.J. Bonvin
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (02-09-2019 t/m 27-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingHet studiepunt schrijft je in voor deze cursus nadat je contract als pdf hebt verzonden naar science.chem.ba@uu.nl.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 23-02-2020
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De doelstelling van de Bachelorthesis is de voltooiing van de academische vorming op bachelor niveau op het gebied van chemisch wetenschappelijk onderzoek. Het succesvol afronden van de thesis geeft aan dat de student in beperkte mate zelfstandig:
- kennis kan vergaren voor het oplossen van complexe scheikundige problemen, zowel individueel als in teamverband;
- een wetenschappelijk probleem kan vertalen in een experimenteel onderzoeksplan, dat uitvoeren en de resultaten ervan analyseren en interpreteren, in relatie tot de relevante literatuur;
- in een laboratorium veilig, kundig en verantwoord kan omgaan met apparatuur en chemische materialen
Daarnaast laat het zien dat de student:
- de door hem/haar zelf geselecteerde wetenschappelijke literatuur en andere databronnen kritisch analyseren, interpreteren en evalueren;
- in professionele context mondeling en schriftelijk kan communiceren over zijn vakgebied, in het Nederlands en het Engels;
- kritisch kan reflecteren op eigen en andermans handelen in professionele context om zijn/haar (en hun) bijdrage te verbeteren;
- kritisch kan reflecteren over de maatschappelijke en ethische consequenties van scheikundig onderzoek en zijn/haar mening met argumenten kan onderbouwen;
Inhoud
De Bachelorthesis omvat zelfstandig onderzoek, dat de student uitvoert binnen een sectie (onderzoeksgroep) van het departement Scheikunde of bij een andere instelling waar hij/zij vergelijkbaar onderzoek kunt doen. De student werkt hierbij, onder begeleiding van een staflid van de sectie, individueel aan een onderzoeksproject. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een bachelorthesis en gepresenteerd voor de leden van de sectie.

De student dient zelf tijdig contact te zoeken met de sectie waar hij/zij onderzoek wilt doen. Informatie is te vinden op de sites van de vakgroepen - kijk bij het Bijvoet Center for Biomedical Research of bij het Debye Institute for Nanomaterials Science. Proton heeft op hun site de secties op een rijtje gezet, en een sectieboekje toegevoegd met beschrijvingen en thesiservaringen van studenten.

Voor uitgebreide informatie over de bachelorthesis, zie de digitale studiegids:
https://students.uu.nl/beta/scheikunde/onderwijs/studieprogramma/bachelorthesis 

MLS-studenten die hun thesis willen doen bij een vakgroep van het departement Scheikunde, schrijven zich in voor deze cursus, sk-bthesis.
MLS-studenten die hun thesis willen doen bij een vakgroep van Biologie kunnen niet sk-bthesis doen; zij moeten zich bij Biologie inschrijven voor de thesiscurssen Onderzoeks bachelorscriptie (B-B3ONSCR) en Onderzoekstage (B-B3ONST).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
  • Minimaal 120 ECTS in de Bachelor behaald
Voorkennis
De ingangseis voor sk-bthesis is het behalen van 120 EC.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Diverse
online cursus Academic Writing-Debye: https://www.scalable-learning.com/#/courses/2116/course_information enrollment key FYUDZ-05598
Diverse
online cursus Academic Writing-Bijvoet: https://www.scalable-learning.com/#/courses/2137/course_information enrollment key WXCHF-13276
Werkvormen
Onderzoek

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De beoordeling kent drie deelcijfers: praktisch werk (60%), verslag (30%) en presentatie (10%). De eindbeoordeling is voldoende indien het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond tenminste 6,0 is én alle deelresultaten met tenminste 5,0 te zijn beoordeeld.

SluitenHelpPrint
Switch to English