SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BORC13
SK-BORC13
Organische chemie 2 - theorie & praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BORC13
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S.A. Jonker
Telefoon+31 30 2537662
E-mails.a.jonker@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. G.J.P.H. Boons
Overige cursussen docent
Docent
dr. ing. D.L.J. Broere
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.A. van Walree
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingColleges in C. Practicum in BC, BCD of ABC. pre-register your timeslot on http://practicum.chem.uu.nl
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
- Het verwerven van inzicht in belangrijke reactiemechanismen die brede toepassing vinden bij de planning en uitvoering van (meerstaps) syntheses van een scala aan (complexe) op koolstof-gebaseerde moleculen en daarvan afgeleide materialen.
- Veilig leren werken op een laboratorium en het opdoen van essentiĆ«le lab-vaardigheden 
Inhoud
Synthese vormt het 'hart' van de chemie en dankzij dit kunnen allerlei mogelijke stoffen gemaakt worden. In dit onderdeel staan de beginselen en context van de organische synthese centraal.
In deze cursus ga je de op niveau 1 opgedane kennis over mesomerie, nucleofiele substitutie- en eliminatie reacties, carbokation, carbanion, radicalen, stereochemie, zuur-base gedrag etc., verder uitdiepen. Specifieke onderwerpen zijn conjugatie, aromaticiteit, electrofiele aromatische substitutie, nucleofiele aromatische substitutie, de chemie van carbonylverbindingen, en de chemie van functionele groepen zoals amines en alcoholen, Hiermee kun je de reactiviteit, het gedrag en het maken ("synthese") van verbindingen ("stoffen"), die als materiaal (bijv. polymeer) of biologische actieve stof (bijv. geneesmiddel) belangrijk zijn verklaren.

Informatie voor honoursstudenten:
Als deel van deze cursus kan een verdiepende opdracht worden uitgevoerd voor het honoursprogramma. Deze opdracht omvat een literatuurstudie en een presentatie over de totaalsynthese van een natuurproduct of medicijn. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met dr. ing. D.L.J. Broere.

N.B.
De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer ( [Cijfer Toets A + Cijfer Toets B + Practicumcijfer] / 3 ) afgerond tenminste 6 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 (onafgerond) zijn beoordeeld.
Elke theorie deeltoets kan worden herkanst als het resultaat voor die toets afgerond tenminste met een 4 is beoordeeld.
Aanwezigheid bij >80% van de werkcolleges van elk theoriedeel geeft recht op een bonuspunt voor de deeltoets. Dit bonuspunt wordt opgeteld bij het cijfer van de deeltoets als deze tenminste met een 5,5 (onafgerond) is beoordeeld. Dit bonuspunt word gehalveerd bij een eventuele herkansing, tenzij er een geldige reden is voor het missen van de eerste toetsmogelijkheid.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Succesvolle afronding van Organische chemie en spectroscopie (sk-borsp) of Bio-organische chemie (sk-b1bioc).
Voorkennis kan worden opgedaan met
SCHK: Organische chemie en spectroscopie (sk-borsp) en Fysische en anorganische chemie (sk-bfyan13)
MLS: Bio-organische chemie (sk-b1bioc) en Biofysische chemie (sk-b1bifc).
Spectroscopie en analyse (sk-bspan) is aanbevolen.

(Of vergelijkbare cursussen.)
Verplicht materiaal
Studiewijzer
-
Boek
J. McMurry: Organic Chemistry (International edition), Brooks Cole Publishing Company, 8e druk, 2011.
Onderzoeksrapportage
Professioneel labjournaal Breedfolio Atlanta 2104212600 96 blz
Aanbevolen materiaal
Boek
J. Clayden, N. Creeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.
Werkvormen
Hoorcollege5

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Deeltoets A (weging 33,33%)
Deeltoets B (weging 33,33%)
Practicumbeoordeling (weging 33,33%)

SluitenHelpPrint
Switch to English