SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BASSM
SK-BASSM
Advanced Superstructures: Scattering and Microscopy
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BASSM
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A. Petoukhov
Telefoon+31 30 2535882
E-maila.v.petukhov@uu.nl
Docenten
Docent
F.G. Förster
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.C. Gerritsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Petoukhov
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Petoukhov
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na deze cursus kent de student het principe, de voordelen en de beperkingen van geavanceerde verstrooiings- en microscopietechnieken om (super)structuren op te helderen. Hiermee kan de student de juiste methode(n) bij een probleemstelling te kiezen en hiervan de onderzoeksresultaten begrijpelijk presenteren en beargumenteren.
Inhoud
Deze cursus behandelt de structuuropheldering van (super)structuren en een aantal geavanceerde onderzoeksmethode n die hierbij gebruikt worden. Superstructuren zijn structuren op supramoleculair niveau die kunnen variëren van nanomaterialen en colloïden tot biologische systemen. Bij hun structuuropheldering wordt meestal gebruik gemaakt van golven zoals elektromagnetische straling (licht en Röntgenstraling) maar ook van materiegolven (elektronen of neutronen). Deze golven kunnen verstrooid of gebroken worden door de interactie met de materie. Hierbij wordt soms informatie verkregen in de zgn. reciproke ruimte, waaruit de periodiciteit binnen de superstructuren volgt. In andere gevallen verkrijgt men een ruimtelijke afbeelding van de superstructuren (in de zgn. directe ruimte).
De cursus valt uiteen in 3 delen van ongeveer gelijke omvang:
1.       In de theoretische inleiding wordt de natuurkundige en wiskundige basis gelegd over verstrooiing en de breking van golven, waarbij informatie wordt verkregen over de periodiciteit in de opbouw van de materie.
2.       Verstrooiingstechnieken (lichtverstrooiing, SAXS/ SANS = Small-Angle X-ray/Neutron Scattering) die structurele informatie geven in de reciproke ruimte en hun verband met diffractie. Verstrooiingsexperimenten worden i.h.a. verricht met lasers, Röntgen- en neutronenbronnen. Lasers zullen gebruikt worden bij demonstratie-experimenten. Voldoende krachtige Röntgen- en neutronenbronnen zijn alleen beschikbaar bij nationale of Europese LSFs (=Large Scale Facilities, zoals synchrotrons, onderzoeksreactoren en spallatiebronnen). Daarom wordt hier gebruik gemaakt van de websites van dergelijke LSFs om experimentele informatie over en verstrooiing door interessante systemen (bijv. nanodeeltjes, colloïdale kristallen, katalysatoren, vloeibare kristallen, polymeren, eiwitten, biologische membranen) te vinden. Hiermee zal je een probleemstelling bewerken in de vorm van het schrijven en presenteren van een essay (begin januari).
3.       Microscopietechnieken (lichtmicroscopie en zijn moderne varianten zoals Confocal Scanning Laser Microscopy en Elektronen) die structurele informatie geven in de directe ruimte. Microscopie is een klassieke methode om een direct beeld van een preparaat te verkrijgen. Het principe van de klassieke microscopie wordt behandeld op basis van de optica en brekingswetten. Door de beschikbaarheid en mogelijkheden van lasers en computers heeft de microscopie recent een nieuwe vlucht genomen met speciale afbeeldingstechnieken met sterk vergrote plaats- en tijdsresolutie. Zo kunnen we door CSLM (=Confocal Scanning Laser Microscopy) de beweging van afzonderlijke deeltjes in colloïdale kristallen bestuderen en door speciale fluorescentietechnieken chemische processen in biologische cellen tijdsopgelost volgen. Elektronenmicroscopie kan door de kleine golflengte van elektronen veel kleinere details zichtbaar maken en is daardoor een zeer krachtige techniek met inmiddels vele varianten, maar heeft door de hoge energie ook specifieke problemen. De principes, mogelijkheden, uitdagingen en moderne varianten van elektronenmicroscopie komen hier in kort bestek aan de orde. Licht- en elektronenmicroscopie worden aan de hand van 2 verplichte ochtenden met demonstraties tot leven gebracht.

Het eindresultaat wordt samengesteld uit de volgende delen: essay en 4 delen (golven, verstrooiing, optische microscopie, electronen microscopie) tentamen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Wiskunde niveau 1
Voorkennis kan worden opgedaan met
Wis- en natuurkunde 1 (sk-bwsnk1)
Wis- en natuurkunde 2 (sk-bwsnk2)
of vergelijkbare cursussen.
Verplicht materiaal
Dictaat
Dictaat golven
Dictaat
Dictaat verstrooiing
Aanbevolen materiaal
Diverse
College Powerpoint presentaties Komen bij de webpagina van de cursus.
Internet pagina's
Website van LSFs (= Large Scale Facilities), demonstraties
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het eindresultaat wordt samengesteld uit de volgende delen: essay en 4 delen (golven, verstrooiing, optische microscopie, elektronenmicroscopie) tentamen. Het gemiddelde gewogen eindcijfer moet min. 6 zijn.

SluitenHelpPrint
Switch to English