SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-B3TTB
SK-B3TTB
Trending Topics on Biomolecules
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-B3TTB
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonP. van der Sluijs
E-mailp.vandersluijs@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
P. van der Sluijs
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAanwezigheidsverplichting hoorwerkcolleges is 100%. Admittance of exchange students only via course coordinator.
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
- De biomoleculaire concepten die ten grondslag liggen aan een aantal actuele biologische vraagstellingen te kunnen beschrijven.
- Uit te leggen hoe bepaalde aandoeningen kunnen voortkomen uit ontsporingen van deze biochemische processen.
 
Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
- In beperkte tijd primaire biochemische-moleculair biologische literatuur te analyseren, integreren en bediscussiƫren.
- In teamverband een journalclub over een collegeonderwerp voor te bereiden en te presenteren.
- Een essay over het betreffende journalclubonderwerp te schrijven.

 
Inhoud
Cellen zijn geconstrueerd uit moleculaire bouwstenen als nucleotiden, eiwitten, vetten en suikers. Om te begrijpen hoe cellen werken is diepgaande kennis noodzakelijk van de eigenschappen en structuur van deze biomoleculen en hoe ze onderling samenwerken in biochemische pathways en daarmee de basis voor cellulaire functies geven.
 
De regulatie van complexen gebeurt door een veelvoud van signalen die hun oorsprong zowel binnen als buiten de cel kunnen hebben. Vanwege deze dynamische regulatie is het terecht te stellen dat een cel moeilijker te begrijpen is (en te construeren vanuit zijn bestanddelen) dan bijvoorbeeld een raketmotor.
 
In deze niveau 3 cursus wordt ingegaan op conceptueel nieuwe ontwikkelingen in de moleculaire regulatie van fysiologische processen. Ontsporingen van deze processen leiden vaak tot ziekteprocessen, waarvan in de cursus voorbeelden worden behandeld. De lezingen worden verzorgd door UU onderzoekers en (gast)docenten die experts zijn in het vakgebied en regelmatig in toonaangevende bladen publiceren. De tijdsindeling per onderwerp is 50% informatie transfer door docent in interactieve vorm, aangevuld met 50% bespreking (=werkcollege-tutorial) van opgegeven primaire research papers. Studenten lezen deze artikelen, en schrijven een review (assignment) van het opgegeven paper voorafgaand aan het college.
 
De cursus heeft eveneens twee journalclubs betrekking hebbend op een onderwerp dat tijdens de cursus is besproken. Studenten werken in groepen van 5 om gezamenlijk een mondelinge presentatie van een paper voor te bereiden en te verzorgen. Tenslotte wordt door iedere student een essay-minireview over de stand van zaken van een onderwerp uit het vakgebied geschreven. De laatste week van de cursus is ter voorbereiding op het afsluitende tentamen.
 
Aanwezigheidsverplichting bij de colleges, werkcolleges, journalclub is 100%. Deze cursus vraagt naast het contactonderwijs een aanzienlijke hoeveelheid tijd ten behoeve van zelfstudie en subgroepsbijeenkomsten die binnen de timeslots vallen maar geen contacturen zijn. Dit is niet makkelijk en vraagt een zeer aanzienlijke tijdsinvestering. Het gehele timeslot BC moeten de studenten zich daarom beschikbaar houden voor de cursus. Het is derhalve niet mogelijk ander onderwijs in de timeslots van de cursus te volgen, hetgeen van te voren wordt gecontroleerd.

Nota bene: Je kunt je inschrijven voor dit vak als je vak(ken) uit de ingangseisen nog moet herkansen. Echter, je mag niet meedoen aan deze cursus als je de herkansing(en) niet bij aanvang van de cursus met een voldoende hebt afgerond. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden zal de docent hierop een uitzondering kunnen maken. Als je twijfelt of je de herkansing zult halen, schrijf je dan ook in voor een andere cursus in tijdslot BC, zodat je naar die cursus over kunt stappen als je de herkansing(en) niet haalt, en meld dat je je bij een tweede cursus in BC hebt geregistreerd in het licht van je herkansing bij de cursuscoordinator.

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen

Je moet ook voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
   • Cells and tissues (MLS) (B-B2CWMLS)
   • Biomolecular Chemistry (SK-B1BMC)
   • MBBT (SK-B2MBBT)
 • Verzameling 2
  • Minimaal 90 ECTS in de Bachelor behaald
Voorkennis
Je kunt alleen aan deze cursus meedoen als je in het laatste jaar van je bachelorprogramma zit omdat een brede biochemische achtergrond essentieel is om het grote aantal primaire research papers te kunnen lezen.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De verplichte cursussen van het MLS curriculum.
Verplicht materiaal
Reader
Wetenschappelijke artikelen
Handouts
Tentamenstof wordt gevormd door de docent behandelde onderwerpen en deze valt te leren aan de hand van gemaakte aantekeningen en lecture handouts.
Aanbevolen materiaal
Boek
Berg, Tymoczko and Stryer: Biochemistry, 7th or later edition, Freeman
Boek
Alberts et al: Molecular Biology of the Cell, 5th or later edition, Freeman
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tentamen (40%) + Journalclub (20%) + Essay (20%) + Assignments (20%)
Voor alle 4 de onderdelen dient minimaal een cijfer 5,50 te worden behaald om de cursus met voldoende (eindcijfer minimaal afgerond 6) te kunnen afsluiten. Het tussentijdse cijfer wordt gevormd door de journalclub en assignment beoordelingen halverwege de cursus. De schriftelijke toets examineert de collegestof en begrip van research papers. Review papers and handouts dienen ter ondersteuning. Er is geen boek met leerstof.

SluitenHelpPrint
Switch to English