SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-B2MSPR
SK-B2MSPR
Massaspectrometrie en proteomics
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-B2MSPR
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S.M. Lemeer
E-mails.m.lemeer@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.R. Berkers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.M. Lemeer
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. Lemeer
Overige cursussen docent
Docent
dr. J Snijder
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat:
·         De basisprincipes van massaspectrometrie te beschrijven.
·         Verschillende typen MS instrumentatie te benoemen
·         Eenvoudige spectra te interpreteren.
·         De basisprincipes van Metabolomics, Proteomics en Natieve, HDexchange en cross-linking MS te beschrijven.
·         Verschillende types chromatografie te benoemen
·         Te beredeneren welk type instrumentatie en chromatografie gebruikt kunnen worden voor specifieke MS applicaties.
·         Te beschrijven hoe kleine moleculen en eiwitten gekwantificeerd kunnen worden mbv MS
·         Een experimentele opzet voor een MS experiment te ontwerpen.
Inhoud
Massaspectrometrie (MS) is een belangrijke analysetechniek voor de identificatie en structuuropheldering van biomoleculen. Niet alleen is met massaspectrometrie het molecuulgewicht van een verbinding te bepalen, maar men kan uit een fragmentatiespectrum ook informatie halen over de functionele groepen van een verbinding en vaak ook over de structuur. De toepassing van MS  is breed: het wordt gebruikt om kleine organische moleculen in kaart te brengen, eiwitten te bestuderen, en zelfs om eiwitcomplexen of hele cellen te analyseren. Doordat met MS gemeten kan worden hoe dit scala aan biomoleculen verandert als functie van hun cellulaire omgeving, is het een van de belangrijkste analytisch chemische methodes in het biologische en biomedische onderzoek.
In deze cursus maakt je kennis met de theoretische achtergronden van de massaspectrometrie en van de fundamentele processen die in een massaspectrometer plaatsvinden. Daarnaast leer je hoe massaspectrometrie toegepast wordt in het biologische en (bio)medische onderzoek. Daarbij ligt de nadruk op drie technieken: Metabolomics (het  meten van kleine organische moleculen), Proteomics (het meten en de identificatie van eiwitten) en MS toepassingen in de structuur biologie (het meten van intacte eiwitten en eiwitcomplexen).  Tevens wordt aandacht besteed aan de praktische aspecten van MS, zoals het interpreteren van spectra, database searching en bioinformatica. Tijdens een lab-tour bij de sectie Biomoleculaire Massa Spectrometrie en Proteomics zal je verschillende instrumenten in actie zien en kans krijgen te spreken met studenten en aio’s die daar onderzoek uitvoeren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Biomoleculaire chemie niveau 1
Wis- en natuurkunde niveau 1
of vergelijkbaar
Voorkennis kan worden opgedaan met
Biomoleculaire chemie (sk-b1bmc)
Wis- en natuurkunde 1 (sk-bwsnk1)
Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabus Mass Spectrometry and Proteomics - zie blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond minimaal 6 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld .

SluitenHelpPrint
Switch to English