SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-B2MBBT
SK-B2MBBT
Moleculair biologische en biochemische techn.
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-B2MBBT
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. G.E. Folkers
E-mailg.e.folkers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E.J. Breukink
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Docent
A.I.P.M. de Kroon
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMLS-studenten krijgen voorrang boven andere studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Beschrijven en toepassen van moleculair biologische en biochemische technieken om de functie en het werkingsmechanisme van biomoleculen te doorgronden.
Inhoud
Gedegen kennis over de biologische en chemische componenten van de cel en het centrale dogma in de biologie wordt verwacht als voorkennis voor deze cursus.  De student moet deze componenten kunnen benoemen en kunnen beschrijven hoe deze moleculen door interacties en reacties functionele eenheden vormen.  Met de kennis van de verschillende componenten kan de student beredeneren welke gevolgen veranderingen in de chemische omgeving zal hebben op de fysische en chemische eigenschappen en functie van het biomolecuul. 
Om de functie van een biomolecuul te onderzoeken is het vaak nodig om een eiwit op te zuiveren.  De student zal de technieken om eiwitten te detecteren  opzuiveren en kwantificeren  leren beschrijven en kunnen formuleren welke methode, gegeven de fysisch chemische eigenschappen van het biomolecuul het meest geschikt is om te gebruiken. Tevens is de student in staat uit de verkregen resultaten de efficiency van de gevolgde procedure te berekenen. De student is na deze cursus in staat zelf een zuiveringsstrategie te postuleren en deze uit te voeren en kan analyseren waarom een bepaalde stap niet of minder geschikt is.
Voor het detecteren van biomoleculen in vitro en in vivo wordt vaak gebruik gemaakt van markers zoals radionucleiden, fluorescente kleurstoffen en antilichamen.  De student moet de biochemische basisprincipes van deze technieken kunnen benoemen, eenvoudige berekeningen kunnen uitvoeren die nodig zijn om de hoeveelheid biomoleculen te kunnen bepalen en in staat zijn te beschrijven welke informatie verkregen wordt uit de verschillende experimenten. De student moet in staat zijn te beredeneren welke detectietechniek het meest geschikt is om een biologische vraag te kunnen beantwoorden. Tijdens de cursus maakt de student tijdens het practicum kennis met een aantal van deze technieken, waarbij hij in staat moet zijn de resultaten verkregen uit deze experimenten te analyseren en de juiste conclusies te trekken uit deze proeven
Tijdens de cursus zal uitgebreid kennis gemaakt worden met de traditionele en nieuwe moleculair biologische technieken zoals kloneren, PCR, constructie van DNA bibliotheken, DNA sequencing, gen knock-out/-down, recombinant eiwit productie en modificatie van eiwitten. De student is in staat de meest gebruikte technieken te benoemen en is in staat de onderliggende moleculaire principes te beschrijven en kan de technologie zowel in theorie als in de praktijk gebruiken.  Deze kennis zal ingezet worden om strategische keuzes te maken om op een zo efficiënt mogelijke manier biochemische of celbiologische vragen te kunnen beantwoorden, gebruik makend van de moleculair biologische technieken. Het leren formuleren van zulke onderzoeksvoorstellen zal aan de orde komen in natte practica, computerpractica en papieren practica.
Het kennismaken met veel verschillende biochemische en moleculair biologische technieken in theorie en praktijk is een essentieel onderdeel van deze cursus maar de nadruk ligt op het kunnen gebruiken van deze technieken en weten wat de voor en nadelen van deze technieken zijn en aan de hand van deze kennis kunnen formuleren welke methode het meest geschikt is om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Ook het kunnen analyseren van resultaten die verkregen worden met de verschillende technieken is een essentieel onderdeel van deze cursus.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Biomoleculaire chemie (sk-b1bmc) uit het eerste jaar van Scheikunde en Molecular Life Sciences (of vergelijkbaar).

Voor MLS is verder Moleculaire celbiologie (b-b1mol14) sterk aanbevolen, en voor Scheikunde een vergelijkbaar aanvullend celbiologisch vak.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Biomoleculaire chemie (sk-b1bmc).
Verplicht materiaal
Onderzoeksrapportage
Professioneel labjournaal Breedfolio Atlanta 2104212600 96 blz
Aanbevolen materiaal
Handouts
Handouts, worden digitaal verschaft via Blackboard en uitgeprint.
Reader
Beschikbaar via Proton.
Software
Software wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.
Werkvormen
Groepsonderwijs

Algemeen
Papieren practicum.

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Algemeen
Interactief werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
• 2 deeltoetsen (weging 35% elk)
• Natte practica (15%)
• Overige activiteiten (15%).
Voldoende indien gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond tenminste 6,0 is én de deelresultaten tenminste 5,0.

SluitenHelpPrint
Switch to English