SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-B1SPANY
SK-B1SPANY
AD-Spectroscopie en analyse
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-B1SPANY
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S.A. Jonker
Telefoon+31 30 2537662
E-mails.a.jonker@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Meijerink
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.T. Rabouw
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.A. van Walree
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAD-Spectroscopie en analyse is ALLEEN bedoeld voor MLS en NA-SK studenten. BC is voor Scheikunde.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 t/m 21-01-2020
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na deelname aan dit onderdeel kun je:
- optische eigenschappen chromoforen begrijpen en vertalen naar toepassingen in gekleurde en lichtgevende materialen en uitleggen wat fluorescentie en fosforescentie zijn;
- de theoretische achtergrond en praktische betekenis van het Franck-Condon pincipe uitleggen;
- uitleggen hoe spectroscopische experimenten uitgevoerd worden, in het bijzonder met de foto-elektronspectroscopie voor het bepalen van de bindingsenergie van elektronen en elementenanalyse;
- spectroscopische karakteriseringtechnieken zoals NMR, IR, UV/VIS toepassen in de praktijk van de synthese en bij reactie mechanistisch onderzoek;
- de belangrijkste basis analytische bepalingsmethoden toepassen ten behoeve van de kwantitatieve bepaling van een analyt in een eenvoudige matrix, te weten:
     - Chromatografische analysemethoden zoals HPLC, GC-MS en IEC,
     - Elektrochemische analysemethoden, zoals potentiometrie en coulometrie,
     - Spectroscopische analysemethoden zoals UV-Vis en Fluorescentie spectroscopie;
- Zelf een onbekend analytisch probleem aanpakken en kritisch kijken naar eigen en andermans resultaten (foutenanalyse).
Inhoud
In het blok Structuur en Binding staat de chemische binding, zoals die theoretisch beschreven en experimenteel bestudeerd kan worden, centraal. Het startpunt hierbij is de kwantumchemie. Hieruit leiden we de mathematische wetmatigheden af, waarmee we de bouw van atomen en de opbouw van het Periodiek Systeem en van verbindingen van de anorganische chemie leren begrijpen. De spectroscopie bouwt voort op het project van periode 1 en sluit aan bij kwantumchemie van dit blok. In dit onderdeel worden abstracte kwantumchemische principes concreet. Op het practicum staat spectroscopie en structuuranalyse van zelf gemaakte verbindingen centraal. Spectroscopische principes komen vervolgens weer aan bod bij het practicum analyse, waarin je verschillende technieken leert waarmee je de concentratie van stoffen bepaalt. In het tweede deel van de cursus wis- en natuurkunde leer je over golven en elektrostatica en de wiskundige vaardigheden die je in dit blok in de natuurkunde en in de meer fysisch-chemische vakken in jaar 2 nodig hebt. Chemie van de cel 2 bouwt voort op biochemie in periode 1 en de thermodynamica in periode 2. Centraal staat de levensloop van eiwitten in een cel. Aan bod komen o.a. de synthese van eiwitten, structuur-eigenschap relaties en afbraak. Academische context biedt een brede kijk op de ontwikkeling van de chemie vanuit historisch perspectief, met nadruk op de thema's energie en materie. Het wetenschappelijk perspectief komt aan bod in het afsluitende onderzoeksproject bij een onderzoeksgroep van ons departement.

Bij het college Spectroscopie wordt voortgebouwd op de NMR- en vibratiespectroscopie uit periode 1. Je leert de theorie van UV/VIS spectroscopie aan de hand van de spectroscopische eigenschappen van bekende chromoforen (overgangsmetalen, organische moleculen en lanthaniden). Hiermee kun je de toepassingen van deze chromoforen begrijpen. Met de foto-elektronspectroscopie laten we zien hoe de bindingsenergie van elektronen in orbitalen experimenteel bepaald kan worden.
In het practicum leer je een aantal spectroscopische technieken gebruiken voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyse. Bij de kwalitatieve analyse gebruik je spectroscopische methoden zoals NMR, MS, IR en UV/VIS voor de kwalitatieve analyse van producten en intermediairen van synthese reacties, waarbij reactiemechanistisch onderzoek en/of structuur-eigenschap relaties centraal staan. Bij de kwantitatieve analyse leer je naast de bovengenoemde spectroscopische technieken ook andere analytische technieken, zoals chromatografie en elektrochemie. Integraal onderdeel vormt de verwerking van de verkregen data en foutenanalyse. Dit practicum onderdeel vormt de theoretische én praktische basisvorming 'analytische chemie', waarbij je aan de hand van analytisch chemische skills-experimenten jezelf de theorie en praktijk van de analytische chemie eigen maakt.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Organische chemie, anorganische chemie, fysische chemie en spectroscopie op niveau 1.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Studenten MLS doen deze voorkennis op met de vakken: Bio-organische chemie (sk-b1bioc) en Biofysische chemie (sk-b1bifc).
Studenten Scheikunde (dubbele bachelor) doen deze voorkennis op met de vakken: Organische chemie en spectroscopie (sk-borsp) en Fysische en anorganische chemie (sk-bfyan13).
Verplicht materiaal
Boek
D.C. Harris, "Qualitative Chemical Analysis", Freeman, New York, 9e Ed. 2016
Onderzoeksrapportage
Professioneel labjournaal Breedfolio Atlanta 2104212600 96 blz
Boek
J.R. Dean et al.: Practical Skills in Chemistry, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., UK, 2nd edition 2011
Handleiding
Dictaten en handleiding: "Meten en maken", departement Scheikunde U.U. (zie ook http://practicum//chem.uu.nl/
Boek
J. McMurry: Organic Chemistry (International edition), Brooks Cole Publishing Company, 8e of 9e druk
Aanbevolen materiaal
Software
Mathematica (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Hoorcollege

Hoorcollege 1

Hoorcollege 2

Practicum

Werkcollege

Werkcollege 1

Werkcollege 2

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
voldoende indien gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond min. 6 is de deelresultaten min. 5,0.

SluitenHelpPrint
Switch to English