SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-B1BIOC
SK-B1BIOC
Bio-organische chemie
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-B1BIOC
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S.A. Jonker
Telefoon+31 30 2537662
E-mails.a.jonker@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. D.T.S. Rijkers
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.A. van Walree
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. Wennekes
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotABC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingTheorie in A, practicum in BC
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
-begrijpt de student de fundamentele principes van atomaire en moleculaire structuur om hiermee de opbouw van eenvoudige organische moleculen te begrijpen en te voorspellen,
-kent de student een aantal belangrijke functionele groepen en kan hiermee moleculaire eigenschappen verklaren,
-herkent de student functionele groepen die in verband gebracht kunnen worden met chemische reactiviteit, zoals substitutie-, eliminatie-, additie-, en hydrolysereacties,
-kent de student het begrip isomerie in een brede context, om hiermee eigenschappen gerelateerd aan eigenschappen, reactiviteit, structuur, biologische activiteit te herkennen,
-weet de student een aantal biomoleculen bij naam en kan de structurele eigenschappen benoemen en weet hoe deze biomoleculen van elkaar verschillen op basis van chemische structuur en opbouw: koolhydraten, aminozuren, eiwitten, vetzuren
 
Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan de volgende academische vaardigheden:
•het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden,
•de interpretatie van experimentele meetgegevens,
•het bedienen van (eenvoudige) wetenschappelijke apparatuur,
•het bijhouden van onderzoeksresultaten aan de hand van een labjournaal,
•het presenteren van onderzoeksresultaten aan de hand van een schriftelijk verslag.
Inhoud
De opbouw van de cursus is ontleend aan de hand van het leerboek 'Organic Chemistry' van John McMurry, waarin de hoofdstukken 1 tot en met 11 (de basisprincipes van de chemische binding, structuur, fucntionele groepen, isomerie, stereochemie, chemische reactiviteit, substitutie en eliminatie reacties), 21 (carboxylgroepen en esters), 25 (biomoleculen: koolhydraten) en 26 (biomoleculen: aminozuren en peptiden) tijdens hoorcollege besproken worden, en verdere verwerking van kennis en diepgang in het begrijpen van de onderliggende principes wordt via opgaven in werkcolleges bereikt.
 
Deze concepten worden vervolgens toegepast in het practicum en getoetst aan het ontwerp, de synthese, en de karakterisering van een ester, en vervolgens een antibioticum waarvan de biologische activiteit bepaald wordt in de cursus Biofysische Chemie (SK-B1BIFC). Hiermee wordt een verscheidenheid aan experimentele vaardigheden, spectroscopische technieken, en methoden die karakteristiek zijn voor organisch-chemisch onderzoek, gedoceerd en hoe men hierover rapporteert wordt uitgelegd.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
Boek
Organic Chemistry 8th or 9th Edition by John McMurry
ISBN:9780840054531
Onderzoeksrapportage
Professioneel labjournaal Breedfolio Atlanta 2104212600 96 blz
Boek
J.R. Dean et al.: Practical Skills in Chemistry, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., UK, 2nd edition 2011
Handleiding
Dictaten en handleiding: "Meten en maken", departement Scheikunde U.U. (zie ook http://practicum//chem.uu.nl/
Aanbevolen materiaal
Software
ChemDraw
Internet pagina's
http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/084005453X
Werkvormen
Hoorcollege

Hoorcollege 1

Hoorcollege 2

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De cursus kent twee beoordelingen: het practicumdeelcijfer (20% eindcijfer) en het deelcijfer van het schriftelijke theoretische tentamen (80% eindcijfer). Het deelcijfer voor het theorie-tentamen bestaat naast de schriftelijke eindtoets uit een bonustoets waarmee maximaal 0,5 punten te verdienen zijn. De deelcijfers van zowel het practicum- en het theoriegedeelte dienen minimaal 5,0 te zijn De cursus is met goed gevolg afgelegd indien het gewogen gemiddelde van beide deelcijfers min. 5,50 is.

SluitenHelpPrint
Switch to English