SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-108B
NS-108B
Golven en optica theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-108B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A.G.M. van Hees
Telefoon+31 30 2531752
E-maila.g.m.vanhees@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P.J.S. van Capel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.G.M. van Hees
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.G.M. van Hees
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Holzinger
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T. Roeckmann
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2016 t/m 08-07-2016)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 25-01-2016 t/m 21-02-2016
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 04-04-2016 t/m 07-04-2016
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  1. Na afloop van de cursus ken je de Maxwellvergelijkingen en kun je uit deze vergelijkingen de golfvergelijking voor licht afleiden.
  2. Na afloop van de cursus kun je de golfvergelijking ook toepassen op geluids- en mechanische golven.
  3. Na afloop van de cursus ken je het begrip dispersie en kun je de dispersie gebruiken om de groeps- en fasesnelheid uit te rekenen. Je kunt het fysische verschil tussen de groeps- en fasesnelheid uitleggen.
  4. Na afloop van de cursus ken je het begrip polarisatie, je weet hoe geluids- en electromagnetische en mechanische golven gepolariseerd zijn.
  5. Na afloop van de cursus weet je wat de relatie is tussen de brekingsindex en de golflengte van licht in een medium. Je hebt een kwalitatief begrip van hoe de brekingsindex samenhangt met eigenschappen van het medium.
  6. Na afloop van de cursus kun je uitleggen wat breking is en kun je de wet van Snell afleiden uit eenvoudige randvoorwaarden.
  7. Na afloop van de cursus ken je het principe van Huygens en kun je uit dit principe beargumenteren hoe traliediffractie tot stand komt. Ook kun je de diffractieconditie afleiden.
  8. Na afloop van de cursus ken je het begrip interferometrie. Je kunt de werking van verschillende typen interferometers (bv. Michelson-Morley, Fabry-Perot) uitleggen aan de hand van een schets. Je kunt de transmissie en reflectie van een etalon berekenen.
Inhoud
Theorie
In de cursus worden aan de hand van de golfvergelijking transversale en longitudinale mechanische golven (in snaar, vloeistof en lucht) en elektromagnetische golven behandeld. Aan de orde komen lopende harmonische golven, vlakke golven, superpositie en interferentie, staande golven, reflectie en transmissie, energietransport, intensiteit, Poynting-vector, Doppler-effect, polarisatie, Fraunhofer- en Fresneldiffractie, interferometrie, twee-spletenexperiment, tralie, Rayleighverstrooiing.
Practicum
In het practicum worden de theoretische kennis van golfverschijnselen en experimentele onderzoeksvaardigheden ingezet in twee grotere onderzoeksopdrachten (te kiezen uit een lijst van beschikbare proeven). De student leert een aantal bronnen en detectoren van licht- en geluidsgolven kennen en deze te gebruiken in eenvoudige opstellingen.Naast opstellen en uitvoeren van een meetplan en kwantitatieve resultatenverwerking leert de student zijn werk mondeling te bespreken met de assistent en schriftelijk te rapporteren in verslagvorm. Er is materiaal beschikbaar om te leren om te gaan met het in de bètawetenschappen veel gebruikte tekstopmaak LaTeX.
Werkcollege
De werkcolleges dienen om de kennis verder te verdiepen en toe te passen op grotere problemen. Uitwerkingen van werkcollegeopgaven worden o.a. in Mathematica gegeven.
Simulatie
Studenten werken in koppels aan de computersimulatie van een fysisch verschijnsel met behulp van Mathematica.
 
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
1. Je kent de wetten van Newton en kunt eenvoudige mechanische problemen
doorrekenen.
2. Je kunt eenvoudige electrostatische problemen doorrekenen.
3. Je kunt goed rekenen met complexe getallen, in het bijzonder met complexe emachten.
4. Je bent bekent met het verschijnsel van magnetische inductie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Wiskundige technieken 1+2
Klassieke en relativistische mechanica
Electromagnetisme
Verplicht materiaal
Diverse
Algemene instructie Practicum
Diverse
Labjournaal
Software
Mathematica TexMaker
Boek
Optics” van Eugene Hecht, 4e druk, 2002 ISBN: 0805385665
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Algemeen
Tijdens het college wordt van de student een actieve houding verwacht. Regelmatig wordt aan de hand van vragen gediscussieerd over met de stof samenhangende problemen en concepten. Er wordt veel gebruikt gemaakt van simulatiesoftware om sleutelbegrippen van nieuwe stof toe te lichten.

Practicum

Algemeen
Tijdens het college wordt van de student een actieve houding verwacht. Regelmatig wordt aan de hand van vragen gediscussieerd over met de stof samenhangende problemen en concepten. Er wordt veel gebruikt gemaakt van simulatiesoftware om sleutelbegrippen van nieuwe stof toe te lichten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten werken in koppels aan de onderzoeksopdrachten. Aanwezigheid gedurende practicumuren is vereist. Deadline voor afronding en beoordeling van de onderzoeksopdrachten van het practicum ligt twee weken na het einde van blok 3.

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Theorie, Opbouw eindcijfer:
Tentamen: 70% (minimum cijfer 5.0)
Presentatie of paper over research onderwerp: 15%
Mastering physics: 15%
Practicum, Het eindcijfer practicum bestaat uit het gemiddelde van de eindcijfers van de twee onderzoeksopdrachten. Het eindcijfer per opdracht wordt bepaald uit afzonderlijke beoordelingen van het werkplan, de resultatenverwerking, en het verslag.
Theorie en praktijk hebben beide een gewicht van 50% en worden apart beoordeeld. Minimum beide onderdelen: 5.5.

SluitenHelpPrint
Switch to English