CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: GSTUTPIP2
GSTUTPIP2
Teaching practice 2
Course infoSchedule
Course codeGSTUTPIP2
ECTS Credits10
Category / LevelM (Master)
Course typeCourse
Language of instructionEnglish
Offered byGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contact personM.I. Decovsky
E-mailm.i.decovsky@uu.nl
Lecturers
Contactperson for the course
M.I. Decovsky
Other courses by this lecturer
Lecturer
P. Mesker
Other courses by this lecturer
Teaching period
3-4  (01/02/2021 to 23/07/2021)
Teaching period in which the course begins
3
Time slotABC: See 'Help'
Study mode
Full-time
RemarkThis course is only for U-TEAch students
Enrolment periodfrom 02/11/2020 up to and including 29/11/2020
Enrolling through OSIRISNo
Enrolment open to students taking subsidiary coursesNo
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Aims
Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. in het buitenland of in Nederland*. Deze stage is een individuele eindstage met een duur van 20 weken en kan als betaalde baan voldaan worden. In de stage moeten minimaal 80 lessen (uitgaande van lessen van 50 minuten) waarvan ten minste 60 worden gegeven in de bovenbouw. De student is full-time voor de opleiding beschikbaar. Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider.
De docent van de cursus of de vakdidacticus bezoekt minimaal één les en bespreekt deze na.
Naast de stagebegeleiding op de school zijn er regelmatig (online)bijeenkomsten in een vaste basisgroep. In dit gedeelte reflecteren de studenten op hun docentgedrag, ontwikkelen zij een eigen docentstijl en een eigen praktijktheorie. De Stage 1A/B opgedane integratie van diverse kennisbronnen en kennis over het leren van docenten, gelden als basis voor de ontwikkeling van de praktijktheorie.

Meer concreet:
 • stellen zij leerdoelen op
 • wisselen zij eigen ervaringen uit, geven en verwerken doelgericht feedback
 • ontwikkelen studenten een professionele identiteit
 • krijgen zij inzicht in hun eigen leren en koppelen dat aan het leren van docenten in algemene zin
 • integreren studenten in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en ontwikkelen een eigen praktijktheorie
 • analyseren zij hun eigen professionele ontwikkeling en werken (middels een portfolio) aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
 • expliciteren zij de eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelen deze aan theorie
 • verwerven vaardigheden voor toekomstige leerlingbegeleiding, de student krijgt ervaring en (werk)vormen leerlingbegeleiding en stimuleren eigen groei van de leerling.
Het is verplicht om naast Stage 2, de cursussen Pedagogiek 2, CLIL en ICE, Vakdidactiek 2 en het Vakdidactisch onderzoek te volgen.

* De buitenlandstage is een verplicht onderdeel van het UTEAch traject. Uitzonderingen worden tijdens de intake besproken.
Content
 
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
 • Enrolled for a degree programme of faculty Graduate School of Teaching
 • Completed all course modules listed below
  • Teaching practice 1b (GSTUTPIP1B)
Prerequisite knowledge
GSTUTPIP2 kan alleen worden gevolgd, als aan GSTUTPiP1a/b is deelgenomen.
Required materials
-
Instructional formats
Small-group session

General remarks
Werkgroep PiP2 = zelfde als PED2, CLIL en ICE

Tests
Praktijkdossier
Test weight100
Minimum grade-

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal