CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: GSTPED2
GSTPED2
Teaching Methodology 2
Course infoSchedule
Course codeGSTPED2
ECTS Credits2.5
Category / LevelM (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contact personK. Hoondert
E-mailK.Hoondert@uu.nl
Lecturers
PreviousNext 5
Lecturer
A.H. Bosch
Other courses by this lecturer
Lecturer
drs. M.J. Brijder, MA
Other courses by this lecturer
Lecturer
M.I. Decovsky
Other courses by this lecturer
Lecturer
E.M. Ex
Other courses by this lecturer
Lecturer
H. de Graaff
Other courses by this lecturer
Teaching period
1  (30/08/2021 to 12/11/2021)
Teaching period in which the course begins
1/  3
Time slotC: C (MON-afternoon, TUE-aftern,THU-morn)
Study mode
Full-time
Enrolling through OSIRISNo
Enrolment open to students taking subsidiary coursesNo
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course goals
De student:
  • Is in staat zich in zijn professionele handelen als docent rekenschap te geven van de sociale contexten en systemen die de leefwereld vormen van zijn leerlingen, in het bijzonder waar het gaat om het aspect van culturele diversiteit. 
  • Is in staat de school te benaderen als een morele gemeenschap en van daaruit het eigen handelen als docent richting te geven.
  • Is in staat zich in zijn professionele handelen als docent rekenschap te geven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs in het algemeen en ten aanzien van burgerschapsvorming in het bijzonder.
  • Is in staat zich een eigen visie te vormen op de pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving, school en leraar en die met argumenten te onderbouwen;
  • Is in staat om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te analyseren voor de beantwoording van een leervraag over het eigen pedagogisch handelen in de praktijk. 
Content
Het is de pedagogische taak van de docent zijn leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in die pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn leerlingen. Die contexten zijn: de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving.

In de cursus pedagogiek 2 ligt de focus op de school en de samenleving en dan met name op hoe jij je als docent verhoudt tot ontwikkelingen op school en in de samenleving. 

 
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • Enrolled for a degree programme of faculty Graduate School of Teaching
  • Completed all course modules listed below
    • Teaching Methodology1 (GSTPED1)
Prerequisite knowledge
NB tijdens het volgen van PED2 is toegang tot een praktijkschool noodzakelijk (via PiP)
Required materials
Literature
-
ISBN:9789461646774
Title:Het Wilhelmus voorbij, over het ontwikkelen van burgerschap in het onderwijs
Author:Bram Eidhof
Publisher:van Gennep
Costs of materials:7.99
Instructional formats
Lecture

General remarks
Hoorcollege/themacollege

Small-group session

General remarks
Werkgroep horend bij hoorcollege/themacollege

Tests
Test
Test weight100
Minimum grade5.5

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal