CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: GSTPED1
GSTPED1
Teaching Methodology 1
Course infoSchedule
Course codeGSTPED1
ECTS Credits5
Category / LevelM (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contact personK. Hoondert
E-mailK.Hoondert@uu.nl
Lecturers
PreviousNext 5
Lecturer
D.C.D. van Alten
Other courses by this lecturer
Lecturer
A.H. Bosch
Other courses by this lecturer
Lecturer
drs. M.J. Brijder, MA
Other courses by this lecturer
Lecturer
M.I. Decovsky
Other courses by this lecturer
Lecturer
K. van der Eng
Other courses by this lecturer
Teaching period
1-2  (30/08/2021 to 28/01/2022)
Teaching period in which the course begins
1/  3
Time slotA: A (MON-morning, TUE-afternoon, WED-morn)
Study mode
Full-time
Enrolling through OSIRISNo
Enrolment open to students taking subsidiary coursesNo
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course goals
De student:
  • Beschikt over basiskennis van de ontwikkelingspsychologie in de fase van adolescentie en kan die koppelen aan de eigen onderwijspraktijk;
  • Beschikt over basiskennis van de problematiek van zorgleerlingen en is in staat zich daar als leraar professioneel toe te verhouden;
  • Is in staat het functioneren van (groepen) leerlingen te begrijpen vanuit een sociale systeembenadering;
  • Is in staat het eigen functioneren te zien als onderdeel van de leraar-leerling interactie en daarop te reflecteren aan de hand van gegevens over die interactie;
  • Is in staat zich een eigen visie op de pedagogische verantwoordelijkheid van school en leraar te vormen en die met argumenten te onderbouwen;
  • Is in staat om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te analyseren voor de beantwoording van een leervraag over het eigen pedagogisch handelen in de praktijk. 
Content
Het is de pedagogische taak van de docent zijn leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in die pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn leerlingen. Die contexten zijn: de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving.

In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de docent, de klas en de leerling en dan met name op het creĆ«ren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren en begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling. 


 
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • Enrolled for a degree programme of faculty Graduate School of Teaching
Prerequisite knowledge
NB tijdens het volgen van PED1 is toegang tot een praktijkschool noodzakelijk (via PiP)
Required materials
Book
-
ISBN:9789046907221
Title:Handboek voor Leraren
Author:Walter Geerts, René van Kralingen
Publisher:Coutinho
Edition:3
Instructional formats
Lecture

General remarks
Hoorcollege/themacollege

Small-group session

General remarks
Werkcollege aansluitend op hoorcollege

Tests
Subtest A
Test weight50
Minimum grade5.5

Assessment
De toetsing van PED1 bestaat uit twee deeltoetsen. De twee deeltoetsen worden beoordeeld met een cijfer. Om de cursus af te kunnen ronden moet voor beide deeltoetsen een 5,5 of hoger gehaald worden. Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde cijfer van de twee deeltoetsen.

Subtest B
Test weight50
Minimum grade5.5

Assessment
De toetsing van PED1 bestaat uit twee deeltoetsen. De twee deeltoetsen worden beoordeeld met een cijfer. Om de cursus af te kunnen ronden moet voor beide deeltoetsen een 5,5 of hoger gehaald worden. Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde cijfer van de twee deeltoetsen.

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal