SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA113
FA-BA113
Planten en geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA113
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. B.H. Kroes
Telefoon06-20254371
E-mailB.H.Kroes@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. B.H. Kroes
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. van den Worm
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 12-11-2021)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Algemene doelstellingen
Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:
- Het historische en huidige belang van planten als leveranciers van mogelijk nieuwe geneesmiddelen te beschrijven en uit te leggen
- Een relatie te leggen tussen de fysisch/chemische eigenschappen van planteninhoudsstoffen en de mogelijke toepasbaarheid als medicatie en deze relatie te
beschrijven en uit te leggen
- Relevante factoren voor de toepasbaarheid van planten als geneesmiddelen kritisch te beschouwen, te beschrijven en uit te leggen
- De begrippen kwaliteitsbewaking, werkzaamheid en bijwerkingen in relatie tot plantaardige geneesmiddelen te onderscheiden, te beschrijven en te analyseren
- De problematiek van veiligheid en registratie van plantaardige geneesmiddelen te begrijpen en te beschrijven en de rol van de apotheker daarin te overzien en te
begrijpen
- De huidige kennis en inzichten van het gebruik van planten als geneesmiddel en de specifieke aspecten die daarbij van belang zijn te beschrijven, uit te leggen en toe te
passen
Inhoud
Deze cursus behandelt de rol die planten hebben als geneesmiddel, alsmede de rol die planten kunnen spelen in het ontdekken en ontwikkelen van mogelijk nieuwe
geneesmiddelen en de vele aspecten die daarbij een rol spelen. Planten die op dit moment medicinaal worden gebruikt worden in dit blok besproken. Ook zal aan de hand
van een aantal al zeer lang bekende werkzame plantaardige geneesmiddelen een kader worden geschetst van de historie en het belang van het onderzoek naar (nieuwe)
geneesmiddelen. Relevante begrippen op het gebied van medicinale planten zoals ‘natural drugs’, farmacognosie, fytotherapie en ‘werking’ en de verschillen tussen een
complex plantenextract en een geïsoleerde zuivere stof zullen verdiepend behandeld worden. Ook de belangrijke, essentiële verschillen tussen fytotherapie en homeopathie
zullen (op informatief niveau) onder de aandacht gebracht worden.
Daarnaast wordt het belang van aspecten zoals veiligheid, kwaliteitsbewaking, registratie en de specifieke wet- en regelgeving ten aanzien van kruidengeneesmiddelen
behandeld. Specifieke syntheseroutes en ‘metabolic pathways’ in planten worden behandeld in relatie tot bekende actieve inhoudsstoffen en er worden inzichten
verschaft in de verschillende isolatie/extractie methoden waarmee bioactieve verbindingen uit plantaardige bronnen kunnen worden gehaald. Tevens wordt ingegaan
op mogelijke identificatie- en karakterisatiemethoden (mede tijdens een practicum).
Tenslotte worden bepaalde planten en/of plantaardige verbindingen (theoretisch) getoetst op hun geschiktheid als geneesmiddel wat betreft werkzaamheid en veiligheid.
In deze cursus worden chemische, farmaceutische/farmacologische en biologische aspecten geïntegreerd tot een samenhangend geheel dat de student een verdiepend
inzicht geeft in de rol die bepaalde planten kunnen spelen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het niveau van de leerdoelen van deze cursus ligt volgens de
gereviseerde taxonomie van Bloom minimaal op niveau 2-3 (inzicht en toepassing), maar bevat ook enkele onderdelen op niveau 4-5 (analyseren en synthese).
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
basiskennis scheikunde en biologie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
eindtoets (90%)
groepsopdracht (10%)

SluitenHelpPrint
Switch to English