SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA112
FA-BA112
Schimmels en geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA112
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. J. Scheerens
Telefoon+31 30 2537352
E-mailJ.Scheerens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.J.P.A. de Cock
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Scheerens
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 24-01-2022 t/m 25-01-2022
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Algemene doelstellingen
Na afloop van deze cursus:
 
 • heeft de student inzicht gekregen in het kennisterrein van de farmaceutische wetenschappen en in raakvlakken met andere disciplines;
 • is de student in staat om bewuste keuzes te maken m.b.t. het vervolg van de studie;
 • heeft de student kennis gemaakt met de mogelijke vervolgopleidingen en beroepsperspectieven;
 • heeft de student kennis en inzicht verkregen op het gebied van de disciplinaire inhoud van de desbetreffende profileringscursus.
Specifieke doelstellingen
Na afronding van de cursus is de student in staat:
 
 1. de indeling, opbouw en structuur, groei en voortplanting van schimmels te beschrijven (B1)[1];
 2. de verschuiving van symbiotische interacties tussen mens en schimmel te beschrijven in de context van infecties en dit te relateren aan virulentiefactoren (B3);
 3. de pathofysiologie van verschillende lokale en systemische mycosen te beschrijven (B2);
 4. verschillende klassen antimycotica te onderscheiden en hun werkingsmechanismen uit te leggen (B2);
 5. de resistentiemechanismen tegen antimycotica te beschrijven (B2);
 6. relevante toepassingen van schimmels in de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie aan te geven (B2);
 7. te motiveren welke controles op schimmels nodig zijn om de kwaliteit van geneesmiddelen en voedingswaren te garanderen (B4);
 8. de algemene biosyntheseroutes van secundaire metabolieten te beschrijven (B2);
 9. een aantal relevante secundaire metabolieten behorende tot de klassen van toxines en hallucinogene verbindingen te benoemen en hun werking en effecten te beschrijven (B3).
 
[1] hiermee wordt het beoogde niveau volgens de taxonomie van Bloom weergegeven. B1 = onthouden, beschrijven, benoemen, B2 = begrijpen, uitleggen etc. Het hoogste niveau is B6: creëren, ontwerpen, produceren etc.
Inhoud
De cursus Schimmels & Geneesmiddelen heeft als centraal thema ‘Schimmels en de mens’. De kenmerken van schimmels en de nuttige en schadelijke effecten zullen worden behandeld. Hierbij wordt onder meer ingegaan op schimmels als potentiële producent van geneesmiddelen. Verder komt de pathofysiologie van verschillende schimmelinfecties en de toepassing van antischimmelmiddelen aan bod.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Excursie

Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
toets (85%)
groepsopdracht (15%)

SluitenHelpPrint
Switch to English