SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BETA-B2OOP
BETA-B2OOP
Oriëntatie op de Onderwijspraktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeBETA-B2OOP
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. A.H. Mooldijk
Telefoon+31 30 2531181
E-mailA.H.Mooldijk@uu.nl
Docenten
Docent
H.E.K. Matimba
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.H. Mooldijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. A.H. Mooldijk
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2/  3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na het afronden van deze cursus kan de student:
  • een leeractiviteit ontwerpen, uitvoeren en hierop reflecteren;
  • een onderwijsactiviteit analyseren en evalueren op onderwijskundige kwaliteit;
  • een realistisch beeld schetsen van het leraarsberoep; beoordelen in hoeverre het behalen van een onderwijsbevoegdheid voor hem/haar een aantrekkelijke optie is.
Inhoud
Deze cursus biedt een eerste oriëntatie op de beroepspraktijk van een leraar in het voortgezet onderwijs en de kennis en vaardigheden die je daar voor nodig hebt. Je traint een aantal vaardigheden met medestudenten in je cursusgroep en met behulp van het programma Traintool, je bestudeert literatuur, je ontwerpt een onderwijsactiviteit, en je loopt gedurende het blok een kleine stage in het voortgezet onderwijs waarbij je vooral onderwijs observeert en uiteindelijk een (deel van) drie lessen uitvoert.

Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding, waarbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de verschillende (school)vakken.
De cursus is een goede opstap naar de educatieve minor. 

Het stagebureau van de lerarenopleiding (de Graduate School of Teaching) regelt de oriëntatiestages. Het is echter toegestaan om zelf een stageplek aan te dragen wanneer je bijvoorbeeld op je oude middelbare school stage wilt lopen. Hiervoor dien je een verzoek in bij de cursuscoördinator en het stagebureau (stagebureau.gst@uu.nl), met daarbij de naam van de school, de plaats, en de naam en het e-mailadres van je begeleider/ contactpersoon. Mochten er onvoldoende stageplekken beschikbaar zijn, dan vindt er een selectie plaats voor de cursus. Indien van toepassing ontvang je hierover uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus een bericht.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 15 ECTS in de Bachelor behaald
Voorkennis
De cursus kan niet gevolgd worden als de cursus Didactiek van de Biologie al is afgerond, of als één van de cursussen van de Educatieve minor Beta is afgerond.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie in de cursus, daarom is er een aanwezigheidsverplichting.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
traintool toets: 10%
tentamen: 90%

SluitenHelpPrint
Switch to English