SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3ONST
B-B3ONST
Onderzoekstage
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3ONST
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeStage
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ing. M. van Zanten
E-mailm.vanzanten@uu.nl
Docenten
Docent
J.H. Kamstra
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.J.M. Peeters
Overige cursussen docent
Docent
dr. ing. M. van Zanten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. M. van Zanten
Overige cursussen docent
Blok
1  (01-09-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingWas eerst Onderzoeksproject B-B3ONPR09
Dit onderdeel moet gecombineerd worden met B-B3ONSCR
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 17-08-2020 t/m 18-08-2020
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
Je doorloopt de empirische onderzoekscyclus en daarbij krijg je inzicht hoe wetenschappelijk onderzoek verloopt. Ook leer je hoe een onderzoeksgroep functioneert door deel te nemen aan onder meer de werkbesprekingen van de betreffende onderzoeksgroep.
 
Vaardigheden
In de cursus komen de volgende vaardigheden expliciet aan de orde:
 • uitvoeren van een empirische onderzoekscyclus
 • zelfstandig, gedisciplineerd en planmatig werken met verslaglegging in een labjournaal
 • (digitaal) opsporen en archiveren van literatuur; selecteren en verwerken van literatuur, waaronder op een juiste manier literatuurverwijzingen weergeven
 • wetenschappelijk schrijven: efficiënt en effectief een wetenschappelijke tekst schrijven in het Nederlands óf in het Engels
 • aangezien je zelf op zoek moet gaan naar een onderzoeksproject leer je zelfstandig en actief plannen, handelen en contacten onderhouden
Inhoud
Alle informatie over de scriptie is ook te vinden via de link: 
http://students.uu.nl/beta/biologie/onderwijs/studieprogramma/major-biologie/scriptiecursus

Ingangseisen
Deze cursus is facultatief voor studenten die begonnen zijn vóór 2016 en mag alleen in combinatie met de verplichte Bachelor Onderzoeksscriptie gevolgd worden. Verplichte derdejaars cursus voor studenten vanaf 2016. Als ingangseis geldt dat je tenminste 120 studiepunten van de major van de opleiding Biologie hebt behaald en waarvan het verplichte deel van jaar 1 geheel met voldoendes moet zijn afgerond. Cursussen die je hebt gehaald in de profileringsruimte (dit kan ook een minor zijn) tellen hierbij dus niet mee!

Studiepad
De Bachelor Onderzoeksstage past in elk studiepad en vormt samen met de Bachelor Onderzoeksscriptie het sluitstuk (capstone) en visitekaartje van je BSc opleiding.

Inhoud
Naast het schrijven van je verplichte literatuurscriptie participeer je, onder begeleiding van een onderzoeker, in lopend onderzoek. Je voert minimaal één keer een onderzoekcyclus uit, verzameld zelf data of verwerkt al aanwezige data aan de hand van een vraagstelling, in overleg met je begeleider.
Het eindproduct bestaat uit onderzoeksverslag (deze staat los van je literatuurscriptie). Dit mag in de vorm van een uitgebreid labjournaal of een logboek zijn waarin in ieder geval ook een korte inleiding en vraagstelling worden beschreven en de verkregen data worden gepresenteerd en bediscussieerd, in het Nederlands of Engels (het laatste met wederzijds goedvinden). In overleg met je begeleider kunnen je eigen onderzoeksresultaten ook beknopt worden opgenomen in je literatuurscriptie, naast de uitgebreide(re) beschrijving in het onderzoeksverslag.
 
Werkvormen
Er worden 2 verplichte werkcollege(s) aangeboden. Hierin krijg je uitleg over -en oefen je met- verschillende (academische) vaardigheden die van belang zijn voor wetenschappelijke schrijven. Daarnaast zoek je zelf een persoonlijk begeleider (een docent van een onderzoeksgroep binnen en/of buiten het departement Biologie) die de inhoudelijke begeleiding voor zijn of haar rekening neemt.
 
Toetsing
Het eindcijfer voor de Bachelor Onderzoeksstage wordt bepaald door je begeleider (met minimaal BKO) en is, net als bij de Bachelor Onderzoeksscriptie, gebaseerd op een rubric (Onderzoek). Belangrijke onderdelen zijn:
 • het onderzoeksverslag
 • werkhouding en zelfstandigheid bij het uitvoeren van je onderzoek.
 • De doorlopen leercurve
 
Studiemateriaal
Labjas en veiligheidbril (indien van toepassing)
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 1 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
 • In Blok 2 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
 • In Blok 4 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
Deze cursus is facultatief voor studenten die begonnen zijn vóór 2016 en mag alleen in combinatie met de verplichte Bachelor Onderzoeksscriptie gevolgd worden. Verplichte derdejaars cursus voor studenten vanaf 2016. Als ingangseis geldt dat je tenminste 120 studiepunten van de major van de opleiding Biologie hebt behaald en waarvan het verplichte deel van jaar 1 geheel met voldoendes moet zijn afgerond. Cursussen die je hebt gehaald in de profileringsruimte tellen niet mee.
Verplicht materiaal
Witte jas
indien van toepassing
Veiligheidsbril
indien van toepassing
Aanbevolen materiaal
Boek
Warna Oosterbaan “Een leesbare scriptie” (Prometheus/ NRC Handelsblad), In pricipe zijn alle drukken goed. geschreven door Warna Oosterbaan
Werkvormen
Practicum

Stage

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English