SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3ONSCR
B-B3ONSCR
Onderzoeks bachelorscriptie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3ONSCR
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ing. M. van Zanten
E-mailm.vanzanten@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.J.M. Peeters
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. M. van Zanten
Overige cursussen docent
Blok
1  (01-09-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDit onderdeel kan gecombineerd worden met B-B3ONST. Voor studenten vanaf 2016 is dit verplicht.
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 17-08-2020 t/m 18-08-2020
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In deze cursus laat je zien dat je het volgende kan:
 • effectief en efficiënt literatuur zoeken en de juiste literatuur selecteren,
 • goed structureren van je literatuuronderzoek (wat wil ik weten, waarom wil ik dat weten, hoe kom ik dat te weten?),
 • een goede probleemstelling formuleren (verankerd, relevant, precies, functioneel en consistent),
 • een wetenschappelijk artikel kritisch beoordelen (kritisch lezen),
 • een overzichtelijk schrijfplan opstellen,
 • een kritische beschouwing op de wetenschappelijk literatuur geven,
 • nieuwe kennis en concepten synthetiseren uit de bestaande kennis,
 
Vaardigheden
De afstudeeropdracht is een ‘proeve van bekwaamheid’ om je bachelordiploma te mogen ontvangen.
In de cursus komen de volgende vaardigheden expliciet aan de orde:
 • digitaal opsporen en archiveren van literatuur,
 • selecteren en verwerken van literatuur (waaronder op een juiste manier literatuurverwijzingen weergeven)
 • uitvoeren van een (literatuur)onderzoekscyclus,
 • zelfstandig, gedisciplineerd en planmatig werken
 • wetenschappelijk schrijven: efficiënt en effectief een wetenschappelijke tekst schrijven in het Nederlands óf in het Engels
 • aangezien je zelf op zoek moet gaan naar een scriptieonderwerp, binnen je eigen interesse, leer je zelfstandig en actief plannen, handelen en contacten onderhouden.
Inhoud
Alle informatie over de scriptie is ook te vinden via de link: 
http://students.uu.nl/beta/biologie/onderwijs/studieprogramma/major-biologie/scriptiecursus

De verplichte Bachelor Onderzoeksscriptie (literatuurscriptie) cursus kan in elke periode in beide timeslots geschreven worden. De cursus moet gecombineerd worden met een onderzoeksstage (de cursus ‘Bachelor Onderzoeksstage’) die je dan automatisch in het andere timeslot in dezelfde periode volgt. Voor studenten van voor 2016 is alleen de Bachelor onderzoekscriptie verplicht en kan het facultatief gecombineerd worden met stage.
Let op: Voor beide cursussen (B-B3ONSCR en B-B3ONST) dien je je apart in te schrijven in Osiris. De cursussen zijn elk 7,5 EC.

Ingangseisen
Verplichte derdejaars cursus. Als ingangseis geldt dat je tenminste 120 studiepunten van de major van de opleiding Biologie hebt behaald en waarvan het verplichte deel van jaar 1 geheel met voldoendes moet zijn afgerond. Cursussen die je hebt gehaald in de profileringsruimte (dit kan ook een minor zijn) tellen hierbij dus niet mee!

Ruim voor aanvang van de cursus ga je zelf op zoek naar een onderwerp en begeleider.
Dit is de link naar onderzoeksgroepen bij biologie om je te oriënteren; http://www.uu.nl/faculty/science/NL/contact/depts/biologie/onderzoek/Pages/leerstoelgroepen.aspx

Studiepad
Deze cursus (of het onderzoeksproject) is verplicht bij elk studiepad. Zij vormt het sluitstuk (capstone) van je bacheloropleiding.

Inhoud
Tijdens de scriptiecursus diep je een specifiek onderwerp uit de biologie uit. Hiervoor zoek je uit alle beschikbare literatuur relevante informatie die je op de juiste manier verwerkt tot een scriptie. Het eindresultaat hiervan, de scriptie, is niet alleen een beschrijvende samenvatting van de beschikbare feiten en ideeën, maar bevat ook een eigen kritische beschouwing van de literatuur. Het verder ontwikkelen van je academische vaardigheden zoals literatuuronderzoek, wetenschappelijk schrijven en presenteren, staat hierbij centraal. Het eindproduct van de cursus bestaat uit een leesbare scriptie van ongeveer 20 – 25 pagina’s in het Nederlands of Engels (het laatste met wederzijds goedvinden).
 
Werkvormen
Er worden 2 verplichte werkcollege(s) aangeboden. Hierin krijg je uitleg krijgt over - en je oefen je met verschillende (academische) vaardigheden die van belang zijn voor wetenschappelijk schrijven. Daarnaast zoek je zelf een persoonlijk begeleider (een docent van een onderzoeksgroep binnen en/of buiten het departement Biologie) die de inhoudelijke begeleiding voor zijn of haar rekening neemt.
 
Toetsing
Het eindcijfer voor de scriptiecursus wordt bepaald door je begeleider en een tweede beoordelaar (met minimaal BKO) en met behulp van een rubric (scriptie). Belangrijke onderdelen bij de beoordeling zijn: 
 • de structuur/vorm van de scriptie,
 • de inhoud van de scriptie; de wetenschappelijke kwaliteit, 
 • het proces/de werkhouding.
Studiemateriaal
Het boekje “Een leesbare scriptie” (Bert Bakker), van Warna Oosterbaan wordt sterk aangeraden. In principe zijn alle drukken goed, kosten €12,50.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 1 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
 • In Blok 2 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
 • In Blok 4 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
Verplichte derdejaars cursus. Als ingangseis geldt dat je tenminste 120 studiepunten van de major van de opleiding Biologie hebt behaald en waarvan het verplichte deel van jaar 1 geheel met voldoendes moet zijn afgerond. Cursussen die je hebt gehaald in de profileringsruimte (dit kan ook een minor zijn) tellen hierbij dus niet mee!
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Warna Oosterbaan Een leesbare scriptie” (Prometheus/ NRC Handelsblad), In principe zijn alle drukken goed. geschreven door Warna Oosterbaan
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English