SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3NAAN16
B-B3NAAN16
Neuronale aandoeningen
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3NAAN16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. L.M. Will
E-mailL.M.Will@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R.L.P. Habets
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.J. Wierenga
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.M. Will
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.M. Will
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In deze cursus:
 • verdiep je je in de moleculaire oorzaken van een aantal neuronale aandoeningen
 • leer je verschillende modelsystemen en methoden die gebruikt worden in het huidige neurobiologische onderzoek kennen
 • leer je het kritisch lezen en bediscussieren van primaire literatuur in het veld
 • leer je bepaalde methoden te gebruiken en de eigen resultaten op basis van de literatuur te interpreteren en vervolgens te presenteren
Vaardigheden
Na afronding van de cursus kun je:
 • de meest bekende complexe neuronale aandoeningen doorgronden
 • kritisch reflecteren op methoden en modelsystemen, ze toepassen en de mogelijkheden en beperkingen van deze benoemen
 • de literatuur kritisch lezen en zelfstandig vervolgonderzoek voorstellen
 • eigen behaalde resultaten en interpretatie duidelijk presenteren
 • creatief nadenken over de mogelijke oorzaak van een neuronale aandoening
 • samenwerken en komen tot een gezamenlijk product (presentatie)
 • actief deelnemen aan discussies
Inhoud
LET OP: Gedurende deze cursus zijn er verplichte onderdelen waarbij gewerkt wordt met dierlijk materiaal.

Capaciteit: 42
 
Ingangseisen       
‘Neurobiologie’ of vergelijkbaar met jaar 2 van de bacheloropleiding Biologie.
‘MGOT’ of vergelijkbaar wordt, gezien het moleculaire karakter van deze cursus, ZEER sterk aanbevolen.
 
Studiepad
Deze cursus vormt een onderdeel van het studiepad Neurobiologie en past ook goed in het studiepad Celbiologie. De cursus vormt een goede basis voor de masterprogramma’s ‘Molecular and Cellular Life Sciences’ en ‘Neuroscience and Cognition’.

Inhoud
Psychiatrische en neurologische aandoeningen hebben hun oorsprong in cellulaire en moleculaire processen in het centrale zenuwstelsel. Deze complexe processen zijn de basis van het functioneren van het centrale zenuwstelsel dat ons bijvoorbeeld in staat stelt de omgeving waar te nemen en te intepreteren, te kunnen leren van ervaringen en handelingen te kunnen plannen. De laatste jaren hebben geavanceerde moleculaire en cellulaire onderzoeksmethoden meer inzicht gegeven in de biologische aspecten van psychiatrische en neurologische aandoeningen. Deze cursus behandelt een aantal ziektebeelden, verschillende moderne in vitro en in vivo methoden van onderzoek van het centrale zenuwstelsel en de huidige kennis van de biologische basis van verschillende aandoeningen van ons zenuwstelsel.
 
Aan de hand van primaire literatuur bestudeer je de volgende aandoeningen:
 • neuronale ontwikkelingsafwijkingen (bv. neuronale migratie defecten)
 • defecten in synapsen (bv. autisme, schizofrenie)
 • neurodegeneratieve aandoeningen (bv. Parkinson, Alzheimer)
Werkvormen
De stof van de cursus zal worden gepresenteerd, doorgenomen en toegepast in de volgende vormen:
 • hoorcolleges
 • zelfstudie van primaire en secundaire literatuur
 • werkcolleges, waarin de primaire literatuur bediscussieerd wordt
 • practicum
 • minisymposium
In het practicum werken jullie aan modelsystemen van voor jullie onbekende aandoeningen. Aan de hand van jullie eigen resultaten en de literatuur geven jullie in een afsluitend symposium een presentatie over jullie mogelijke verklaring voor deze aandoeningen.
 
Toetsing
Aanwezigheid is verplicht, actieve deelname wordt verwacht. Er zijn twee deeltoetsen, een groeps-presentatie (mondelinge presentatie en inleveren op papier) op het mini-symposium. De weging van de verschillende onderdelen en de regels voor herkansing worden aan het begin van de cursus bekend gemaakt.
 
Studiemateriaal
 • primaire en secundaire literatuur, te verkrijgen via UBU of internet
 • materiaal op Blackboard
Niet verplicht maar aanbevolen:
 • Purves et al.: Neuroscience, 5th edition, Sinnauer Associates Inc, 2011.
 • Alberts et al: Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Garland Science, 2015.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
Niveau 2 cursus ‘Neurobiologie’ van de bacheloropleiding Biologie of de cursus 'Neurowetenschappen' van de bacheloropleiding BMW (BMW20505) of vergelijkbare kennis. Ingangseisen       
MGOT wordt, gezien het moleculaire karakter van deze cursus, aanbevolen.
Verplicht materiaal
Literatuur
kopieën van de benodigde artikelen, te verkrijgen via UBU of internet
Handouts
via Blackboard
Aanbevolen materiaal
Boek
Purves D., et al.: Neuroscience, 5th edition, Sinnauer Associates Inc, 2011
Boek
Alberts et al: Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Garland Science, 2015.
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English