SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3MPRO16
B-B3MPRO16
Moleculaire prokaryote microbiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3MPRO16
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.C. Koster
Telefoon+31 30 2532267
E-mailM.C.Koster@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.C. Koster
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C. Koster
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In deze cursus staat het bestuderen van moleculaire mechanismen in bacteriën en archaea centraal. Aan het einde van de cursus kun je
 • voorbeelden geven van verschillende vormen van onderzoek aan prokaryote micro-organismen,
 • de cellulaire opbouw en een aantal belangrijke moleculaire mechanismen van bacteriën beschrijven,
 • moleculaire technieken die gebruikt worden in het onderzoek naar prokaryote micro-organismen kunnen toepassen en data verkregen door die technieken  interpreteren,
 • primaire literatuur op dit gebied kritisch analyseren,
 • zelfstandig experimenten opzetten,
 • in groepsverband op grond van theoretische kennis en literatuuronderzoek een toepassing bedenken, wetenschappelijk te onderbouwen en dit schriftelijk en mondeling te presenteren
Vaardigheden
 • Zelfstandig bestuderen van leerstof,
 • analyseren primaire literatuur,
 • opstellen onderzoeksvoorstel,
 • planning,
 • kritisch denken, samenwerken en overleg,
 • schriftelijk rapportage van onderzoeksvoorstel,
 • mondelinge rapportage en verdediging van een onderzoeksvoorstel.
Inhoud
Ingangseisen
De niveau 2 cursussen Microbiële interacties en Moleculair genetische onderzoekstechnieken of cursussen met vergelijkbare inhoud.
 
Studiepad
De cursus is onderdeel van het studiepad Microbiologie.
.
Inhoud
Bacteriën en archaea komen overal voor op aarde, zelfs onder de meest extreme condities. Ze worden gekenmerkt door een enorme diversiteit en een groot vermogen om zich aan te passen. Zonder deze organismen is leven op aarde niet mogelijk. Ondanks hun op het oog eenvoudige celstructuur beschikken deze organismen over geavanceerde eigenschappen: zoals het waarnemen en uitzenden van signalen, zich beschermen tegen virussen en andere indringers, het differentiëren tot structuren die eeuwenlang kunnen overleven en het aangaan van complexe interacties met andere micro-organismen, planten dieren en de mens.  Het bestuderen van processen in microscopisch kleine organismen is een uitdaging en vraagt om creativiteit en een goede kennis van moleculaire technieken. Deze cursus richt zich vooral op het leren doen van wetenschappelijk onderzoek aan moleculaire mechanismen in bacteriën en bouwt voort op de leerstof die behandeld is in de cursus Microbiële interacties. Deze theoretische cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt aan de hand van colleges en gastcolleges voorbeelden gegeven  van verschillende soorten bacterieel onderzoek, zowel op medisch, biotechnologisch als fundamenteel gebied. De colleges worden aangevuld met opdrachten waarin geoefend wordt met het kritisch bestuderen van primaire literatuur, het analyseren van data en het bedenken van een experimentele aanpak. In het tweede deel wordt in groepsverband een bepaald onderwerp uitgediept, door het bedenken van een nieuwe toepassing gerelateerd aan de moleculaire prokaryote microbiologie. Deze toepassing wordt wetenschappelijk onderbouwd gebruikmakend van primaire literatuur en gepresenteerd in de vorm van een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie.   
 
Onderwijsvormen
De cursus is theoretisch. De werkvormen zijn colleges, gastcolleges afgewisseld met individuele- en groepsopdrachten. In een groot deel van de cursus wordt in groepsverband zelfstandig gewerkt aan de eindopdracht. Tijdens de cursus krijg je ondersteuning via Blackboard.
 
Toetsing
Deelname aan alle contactmomenten is verplicht en er wordt van iedereen een actieve bijdrage aan de opdrachten verwacht. Het eindcijfer wordt bepaald door het cijfer van de opdrachten van deel I (20%), de schriftelijke toets na afloop van deel I (30%), de eindopdracht (40%) en participatie (10%). Alle onderdelen moeten met minimaal een 5 zijn afgerond.
 
Studiemateriaal
Handouts en artikelen die door de docent beschikbaar worden gesteld.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 2 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
Microbiële interacties moet gevolgd zijn en en Moleculair genetische Onderzoekstechniek moet gehaald zijn.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Diverse
Handouts en artikelen die door de docent beschikbaar worden gesteld.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English