SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3MCR18
B-B3MCR18
Molecular cell research
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3MCR18
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. L.A. van Meeteren
Telefoon0655370829
E-mailL.A.vanMeeteren@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
prof. dr. A.S. Akhmanova
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.M.P. van Bergen en Henegouwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.D. Mac Gillavry
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.C. Kapitein
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 22-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Leerdoelen en vaardigheden
Aan het einde van de cursus ben je in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te starten.
In het bijzonder kun je dan:
 • zelfstandig bestuderen van hoofdstukken uit het boek “The Cell” van Alberts,
 • analyseren primaire literatuur,
 • schrijven van een ‘review-rapport’ over een wetenschappelijk artikel,
 • plannen en uitvoeren van een onderzoekscyclus,
 • het plannen en uitvoeren van een in silico klonering,
 • een onderzoeksproject opstellen en zelfstandig uitvoeren,
 • gegevens uit een eigen experiment analyseren,
 • de resultaten van het onderzoeksproject presenteren,
 • een aanvraag voor een onderzoeksproject opstellen conform de richtlijnen van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek),
 • kritisch denken, samenwerken en overleggen.
Inhoud
Capaciteit:    72

Deze cursus vervangt de cursussen:
B-B3MCRE17 Molecular cell research experimental
B-B3MCRT17 Molecular cell research theoretical
 
LET OP: Gedurende deze cursus zijn er verplichte onderdelen waarbij gewerkt wordt met dierlijk materiaal.

Ingangseisen
De cursus Moleculaire Biologie, de Cel en Moleculair genetische onderzoekstechnieken zijn verplicht. De cursussen Metabolisme en Cellen en Weefsels (niveau 3) zijn sterk aangeraden. Bij een teveel aan inschrijvingen worden studenten die de cursus cellen en weefsels (succesvol) hebben gedaan eerst geplaatst.

Studiepad
Deze cursus wordt is onderdeel van de studiepaden Celbiologie en Neurobiologie. Daarnaast is de cursus nuttig voor studenten die de master Molecular and Cellular Life Sciences (MCLS) of Neuroscience and cognition willen volgen.

Inhoud
Het doel van deze cursus is om je in aanraking te brengen met alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeks-thema’s van de groep Celbiologie (zie website http://cellbiology.science.uu.nl/).
De cursus bestaat uit 2 delen.

In deel 1 presenteren de stafleden van de afdeling celbiologie hun lopende onderzoek. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de onderliggende theorie (voornamelijk kennis uit het boek “The Cell”) als de meest recente resultaten en inzichten van hun onderzoek. Daarnaast voer je een aantal opdrachten uit waarbij je o.a. een review rapport schrijft over een artikel gevolgd door een discussie met de auteur van dit artikel.
Dit deel van de cursus wordt afgesloten met een digitale toets.

In deel 2 van de cursus ga je in groepjes een onderzoek uitvoeren en een aanvraag schrijven voor financiering van een onderzoeksplan.
Bij het onderzoek zal je in een practicum een construct kloneren waarmee je onderzoek doet naar een van de thema’s van de afdeling. Na het kloneren zullen de constructen getransfecteerd worden en een eiwit-eiwit-interactiestudie uitgevoerd worden.
Het praktijkonderdeel wordt afgesloten met het schrijven van een verslag.
Het schrijven van een beursaanvraag wordt begeleid door een van de medewerkers van de afdeling binnen de thema’s van de afdeling. De aanvraag wordt geschreven in het format voor aanvragen voor het “open programma” voor aard- en levenswetenschappen
De definitieve aanvraag presenteer en verdedig je voor een commissie van deskundigen. De presentatie, verdediging en het geschreven voorstel worden als geheel beoordeeld met een cijfer.

Werkvormen
Colleges: De stafleden van de groep presenteren de laatste resultaten van hun onderzoek en de onderliggende theorie.
Practicum:  Voor het practicum ga je met behulp van elearning modules aan de gang om een eigen mutatie te ontwerpen. Vervolgens ga je met labbudy de verschillende stappen van het practicum verkennen waarna je deze tijdens het practicum gaat uitvoeren. Met de resultaten van het practicum analyseer je het effect van je mutatie. De resultaten verwerk je in een verslag.
Onderzoeksvoorstel: in groepjes schrijf je een onderzoeksvoorstel voor het verkrijgen van financiering gebaseerd op één van de onderzoekslijnen van de afdeling celbiologie.

Toetsing
Verschillende onderdelen worden beoordeeld tijdens deze cursus. De toets van deel 1 bepaalt voor 30% het eindcijfer en moet minimaal een 5,0 zijn.

Studiemateriaal
 • Het boek “The Cell” van Alberts
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 3 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Uitgesloten studentgroepen
Voorkennis
De cursus Moleculaire Biologie, de Cel en Moleculair genetische onderzoekstechnieken zijn verplicht. De cursus Cellen en Weefsels (niveau 3; of MBLS cursus Genomes Cells and Tissues niveau 2) en Metabolisme zijn sterk aangeraden. Bij een teveel aan inschrijvingen worden studenten die de cursus cellen en weefsels (succesvol) hebben gedaan eerst geplaatst.
Verplicht materiaal
Witte jas
Labjas + bril
Aanbevolen materiaal
Boek
The Cell (Alberts)
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English