SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3DID14
B-B3DID14
Didactiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3DID14
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.C.P.J. Knippels
E-mailm.c.p.j.knippels@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.C.P.J. Knippels
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C.P.J. Knippels
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
De overkoepelende doelen van de cursus zijn:
 • het verwerven van een vakdidactisch begrippenapparaat voor het beschrijven, ontwikkelen, analyseren en beoordelen van biologieonderwijs,
 • bevorderen van een actieve studiehouding waarin kritische reflectie en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces centraal staan.
Hiertoe moet je onder meer:
 • je bewust zijn van eigen opvattingen over leren en onderwijzen, deze kunnen relateren aan pedagogische en leertheoretische principes uit de literatuur,
 • het model van didactische analyse kunnen beschrijven en toepassen in het beoordelen van biologieonderwijs,
 • inzicht hebben in de maatschappelijke krachten die de inhoud en vorm van het biologieonderwijs mede bepalen.
Inhoud
Studiepad
De cursus Didactiek valt onder de ‘verbredende vakken’ en oriënteert op het leren en onderwijzen van de biologie. De cursus is daarnaast voor een ieder aan te raden die kritisch wil leren kijken naar en nadenken over het (eigen) leerproces en biologieonderwijs. Ook is het een goede voorbereiding op de master Science Education and Communication.

Inhoud
Deze cursus is een inleiding in de didactiek, waarin leren en onderwijzen van de biologie centraal staat. Je maakt kennis met leertheorieën, verkent verschillende leerstijlen en denkt na over de aard van je vak. Wat houdt het ‘vak biologie’ precies in, wat onderscheidt biologie van de andere natuurwetenschappen, wat zijn moeilijke thema’s in de biologie en hoe kun je het onderwijsleerproces het beste vormgeven? Kortom, de relaties tussen het vak, de lerende en maatschappij worden verkend en consequenties voor de inrichting van (biologie)onderwijs besproken.
Deze cursus richt zich niet primair op het zelf leren lesgeven. Daarvoor zijn de meer op vaardigheden en onderwijspraktijk gerichte cursussen BETA-B2OOP (niveau 2) en de Educatieve minor (niveau 3). De cursus Didactiek heeft meer het karakter van een theoretische inleiding en praktijkoriëntatie. Wel ontwerp je in een groepsopdracht zelf een les of educatieve bijeenkomst.
Waar wetenschapscommunicatie zich richt op informeel leren in buitenschoolse contexten, richt didactiek zich vooral op formeel leren in schoolse contexten.
De hoofdthema’s die in de cursus aan bod komen zijn:
 • Kennismaking en oriëntatie Hoe, wat, waarom?
 • Wat is leren? Leerstijlen en leertheorieën
 • Wat is het vak? Aard en ontwikkeling van het (school)vak Biologie, het leren van een vak
 • Waarom is dit vak belangrijk? Onderwijsvisies
 • Hoe ontwikkel je vakonderwijs? Modellen–(leer)doelen–werkvormen – toetsing
 • Vakdidactisch onderzoek Methoden en praktijkvoorbeelden
Onderwijsvormen
Per week zijn er twee dagdelen aan contacttijd, de overige tijd (1½ dag) is voor zelfstudie waaronder het werken aan opdrachten en het bestuderen van literatuur. De tijdsinvestering voor deze cursus is 20 uur per week.
De contacttijd wordt vormgegeven als interactieve colleges. Daarmee wordt bedoeld dat plenaire, individuele en groepsactiviteiten elkaar afwisselen.
 
Beoordeling
In week 10 vindt een schriftelijke toets (tentamen) over de gehele stof plaats. Daarnaast wordt in een groepsopdracht een les ontworpen voor een specifieke doelgroep. Het ontwerp zelf (educatief materiaal) en de verantwoording van het ontwerp worden in een verslag aangeleverd en het ontwerp wordt voor de medestudenten gepresenteerd.
Gedurende de contacturen wordt een actieve houding van de student verwacht. Zo worden (groeps)opdrachten uitgevoerd, presentaties verzorgd en peer-feedback gegeven. Actieve deelname is voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot het tentamen.
Beoordeeld worden dus:
 • Schriftelijke toets (individueel)- 60%
 • Ontwerpopdracht (groep): verslag en presentatie – 40%
Benodigdheden
 • Tijdens de cursus worden aanvullende opdrachten en achtergrondmateriaal uitgedeeld of via Blackboard beschikbaar gesteld.
 • Je moet kunnen beschikken over een editie van Campbell ‘Biology’.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
  • Student Sciences
Voorkennis
Geen
Verplicht materiaal
Boek
een editie van `Campbell ‘Biology’.
Aanbevolen materiaal
Syllabus
algemene inleiding, rooster, toetsing, literatuur en opdrachten. ─Tijdens de cursus worden aanvullende opdrachten en achtergrondmateriaal uitgedeeld of via Blackboard beschikbaar gesteld.
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English