SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2VSR
B-B2VSR
Voortgezette statistiek en 'R'
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2VSR
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. R. Hermsen
E-mailr.hermsen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. Y. Hautier
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Hermsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Hermsen
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 16-09-2019 t/m 29-09-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen         
Na het voltooien van deze cursus kun je:
─     redeneren over en rekenen aan kansen en kansverdelingen,
─     basisbegrippen uit de statistiek uitleggen en gebruiken in redeneringen,
─     gegeven een vraagstelling, zelfstandig een geschikte onderzoeksopzet ontwerpen,
─     gegeven een onderzoeksopzet of verzameling gegevens, zelfstandig bepalen welke analyses geschikt en van toepassing zijn,
─     een reeks binnen de biologie veelvoorkomende statistische analyses toepassen en hun uitkomsten interpreteren,
─     gegevens bewerken en analyses uitvoeren met behulp van de statistische software “R” en de gebruikersomgeving “R Studio”,
─     de resultaten van statistische analyses, conclusies, en de verantwoording van gemaakte keuzes vastleggen in een wetenschappelijk verslag,
─     gepubliceerd onderzoek kritisch beoordelen,
─     een aantal veelvoorkomende misvattingen, misinterpretaties, dwalingen en vergissingen uitleggen en vermijden.

Vaardigheden
─     Het programmeren van eenvoudige scripts in “R”,
─     Het schrijftelijk vastleggen van statistische resultaten in een wetenschappelijk verslag.
 
Inhoud
Ingangseisen
Experiment & Statistiek. Voor MLS studenten geldt dat zij deel kunnen nemen aan de cursus indien zij vooraf H1, H2, H3, H4, H6, en H10 uit het boek The Analysis of Biological Data van Whitlock & Schluter (2e editie) hebben bestudeerd. 

Studiepad
Gedragsbiologie, Ecologie en Natuurbeheer en Theoretische Biologie en Bioinformatica

Inhoud
In het vak Experiment & Statistiek heb je kennisgemaakt met een aantal basisbegrippen en -technieken uit de statistiek. In dit vak wordt je kennis van statistiek geconsolideerd, verdiept, en verbreed.  Daarnaast leer je om gegevens te bewerken en analyses uit te voeren met behulp van de statistische software “R” en de gebruikersomgeving “R Studio”.
 
De onderwerpen die behandeld zijn tijdens Experiment & Statistiek zullen worden uitgediept. Daarnaast komen in ieder geval de volgende nieuwe onderwerpen aan bod:
 • Kansverdelingen: de binomiale verdeling, de Poissonverdeling,
 • De analyse van proporties en frequenties, waaronder de binomiale toets en de chi-kwadraat goodness-of-fit-toets,
 • Afhankelijkheidsanalyses, waaronder relative risk, odds ratio, chi-kwadraat afhankelijkheidstoets, en Fishers exacte toets.
 • 2-weg ANOVA, blokkenproef, en general linear models.
 • een inleiding in generalized linear models
 • het corrigeren voor covariation,
 • computer-intensieve methoden, met name permutatietoetsen.
Werkvormen
Zelfstudie, hoorcolleges, en werkcolleges waarin intensief gebruik wordt gemaakt van computers.
 
Toetsing
Tijdens de cursus zul je verschillende opdrachten moeten inleveren. Het vak eindigt met een tentamen. Je eindcijfer wordt berekend uit je resultaten voor de opdrachten en de toets. (De verdeelsleutel wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.)
 

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 2 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
Niveau 1 cursus Experiment & statistiek of kennis van de statistiek vergelijkbaar hiermee.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Experiment & statistiek of kennis van de statistiek vergelijkbaar hiermee. MLS studenten kunnen voldoen aan de ingangseis door bestudering (vooraf) van Whitlock & Schluter, 2e editie:
H1, H2, H3, H4, H6, H10.
Verplicht materiaal
Software
R for Windows (beschikbaar in MyWorkPlace)
Boek
The Analysis of Biological Data, 2e editie. M.C. Whitlock and D. Schluter, 2014
Dictaat
Werkboek “Voortgezette Statistiek en R”
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English