SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2THEC05
B-B2THEC05
Biologische modellering
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2THEC05
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. R.J. de Boer
Telefoon+31 30 2537560
E-mailR.J.deBoer@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R.J. de Boer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.J. de Boer
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In deze cursus leer je:
 • wiskundige modellen lezen, begrijpen (kunnen toelichten) en bekritiseren,
 • klassieke modellen voor populatie dynamica begrijpen en herkennen,
 • nieuwe wiskundige modellen opstellen voor biologische vraagstukken,
 • theoretische resultaten vertalen naar een biologische interpretatie,
 • dynamica van populaties op een computer analyseren en simuleren,
 • toepassen van begrippen als stabiliteit, periodiek gedrag, attractor, hysterese, complex systemen,
 • een mondelinge presentatie maken en presenteren in het Engels,
 • schriftelijk rapporteren,
Vaardigheden
Bibliotheekgebruik, lezen en analyseren van een wetenschappelijk artikel, beroepsspecifieke tools, computer als leeromgeving, programmeren, uitvoeren van de onderzoekscyclus, omgaan met complexe systemen, mondelinge rapportage (Engels), schriftelijke rapportage (Engels).
Inhoud
Ingangseisen
Systeembiologie (jaar 1) of vergelijkbare kennis. Je kunt deze cursus niet volgen als je Theoretische ecologie behaald hebt.
 
Studiepad
Deze cursus behoort tot de studiepaden Theoretische Biologie & Bioinformatica, en Ecologie & natuurbeheer.

Inhoud
Theoretisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de biologie. De cursus behandelt een groot aantal wiskundige modellen om te laten zien hoe men de dynamica van biologische populaties kan beschrijven en begrijpen. Voorbeelden van deze populatiedynamica zijn: ecologische voedselketens, epidemiologische modellen, bacteriën geïnfecteerd door fagen en populaties van cellen.  Studenten worden vertrouwd gemaakt met het opstellen en analyseren van wiskundige modellen. Wiskundige modellen zouden na deze cursus niet langer als ‘black box’ beschouwd mogen worden. Resultaten van modellen, en hun biologische consequenties, moeten kritisch gewogen worden aan de hand van de inhoud, de complexiteit, de realiteit, en het formalisme van het model.
Klassieke wiskundige modellen worden opnieuw afgeleid. Door modellen zelf af te leiden uit eenvoudige biologische aannames leert de student dergelijke modellen kritisch te beschouwen en doet de student ervaring op met het zelf ontwikkelen van wiskundige modellen. De student leert de resultaten verkregen met dergelijke modellen vertalen naar een biologische interpretatie. Om de stabiliteit van evenwichten te kunnen bepalen behandelen we een aantal nieuwe wiskundige concepten zoals: matrix, eigenwaarde, partiele afgeleiden, Jacobi matrix en complexe getallen. Dit eerste onderdeel duurt 6 weken en wordt afgesloten met een tentamen in week 7.
 
Tijdens de laaste 3 weken van de cursus lezen en bespreken we een aantal klassieke en recente artikelen en werk je in een kleine groep aan een project dat doorlopen wordt aan de hand van een recente wetenschappelijke publicatie. In deze opdracht leer je deze kennis in praktijk brengen, primaire literatuur lezen, en doorloop je de onderzoekcyclus van vraagstelling, naar onderzoek, naar het presenteren van je resultaten (totaal 3 weken, afgesloten met een symposium en schriftelijk verslag in het Engels).  
 
Werkvormen
Nieuwe stof wordt uitgelegd in hoorcolleges en geoefend in werkcolleges en computerpractica. We lezen en bespreken klassieke wetenschappelijke artikelen. In week 8-10 doorloop je de onderzoekcyclus en wordt zo zelfstandig mogelijk aan een groot project gewerkt. Daarnaast wordt tijd gereserveerd voor zelfstudie.
 
Toetsing
Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde over de twee onderdelen. Voor de practica zelf krijg je geen cijfer, de deelname aan de practica is niet verplicht. In de praktijk blijken de practica essentieel voor een goed begrip van de stof.
 
Studiemateriaal
 • De e-boeken “Biological Modeling of Populations” en “Matrices, Linearization, and the Jacobi matrix" worden bij aanvang van de cursus verstrekt (tegen de kostprijs van € 20) en zijn ook verkrijgbaar via http://tbb.bio.uu.nl/rdb/books.
 • Het R-script grind.R wordt gebruikt om in RStudio wiskundige modellen te analyseren en is beschikbaar via http://tbb.bio.uu.nl/rdb/grindR.html.  
Informatie
Tijdens de cursus krijg je actuele informatie via Blackboard en/of http://tbb.bio.uu.nl/rdb/bm
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
 • In Blok 1 mag je geen deel uitmaken van één van de volgende doelgroepen
  • Minoren, LAS en BMW: aanmelden via science.bio.ba@uu.nl
Voorkennis
Systeembiologie (jaar 1) of vergelijkbare kennis. Je kunt deze cursus niet volgen als je Theoretische ecologie behaald hebt.
Verplicht materiaal
Boek
De e-boeken “Biological Modeling of Populations” en “Matrices, Linearization, and the Jacobi matrix" worden bij aanvang van de cursus verstrekt (tegen de kostprijs van € 20) en zijn ook verkrijgbaar via http://tbb.bio.uu.nl/rdb/books.
Software
RStudio met grind.R op je eigen laptop (en eventueel Mathematica in MyWorkPlace)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English