SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1MOL14
B-B1MOL14
Moleculaire celbiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B1MOL14
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. L.A. van Meeteren
Telefoon0655370829
E-mailL.A.vanMeeteren@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. A.S. Akhmanova
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. L.J. Braakman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.A. van Meeteren
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A. van Meeteren
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen
In de cursus Moleculaire Celbiologie krijg je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen, van cellulaire processen en van de structuur en functie van het genetische materiaal.
In het bijzonder leer je:
─      de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies benoemen
─      de structuur van biomoleculen en hun werkingsmechanisme in celprocessen beschrijven
─      de principes van opbouw, replicatie, transcriptie en herstel van DNA uitleggen
─      de principes van genexpressie, RNA processing en translatie beschrijven
─      de processen replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en eukaryote organismen vergelijken
─      eenvoudige moleculaire celbiologische technieken begrijpen
─      de opbouw van biologische membranen en hun rol in (eiwit)transport beschrijven
─      de verschillen en overeenkomsten van celademhaling en fotosynthese benoemen
─      hoe signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven
─      beschrijven op welke manier de celcyclus wordt gereguleerd
 
 
Vaardigheden
─       Uitwerken van werkcolleges in kleine groepen
─       Het systematisch benaderen van problemen en kritisch denken
─       Houden van een presentatie over een celbiologisch onderwerp
Inhoud
Inhoudsbeschrijving
De cel is de basiseenheid in de biologie. Elk organisme bestaat uit cellen of is zelf één enkele cel. Door de chemische processen in cellen te begrijpen krijgen we inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van levende organismen. Dit betreft zowel dier, plant als micro-organisme.
De cursus begint dan ook met het krijgen van kennis en inzicht in de structuur van aminozuren/eiwitten, koolhydraten en nucleïnezuren. Dit inzicht van biomoleculen is essentieel voor het leren begrijpen van levensprocessen op moleculair niveau. Ook zullen de chemische processen die in de cel plaatsvinden bestudeerd worden. Daarnaast worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau en de invloed van mutaties op de functie van genen behandeld en kijk je hoe genetisch materiaal in de cel wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. In het tweede deel komen de moleculaire mechanismen van cellulair transport, celsignalering, celbeweging en celdeling aan bod. Daarnaast krijg je een inleiding in de biologische technieken waarop deze kennis is gebaseerd.
 
Onderwijsvormen
De cursus is opgebouwd uit hoorcolleges, werkcolleges, presentaties, tentamens en Blackboardtoetsen.
 
Blackboard 9.1
Tijdens de cursus krijg je ondersteuning via Blackboard 9.1. Hier vind je cursusinformatie, roosters, college-handouts, werkcollegeopdrachten en zelftoetsen.
 
Toetsing
Voor de toetsing tellen de volgende onderdelen mee (met weging in percentage voor eindcijfer):
1) 2 Tentamens (T1 40%, T2 40%)
2) Individuele kennistoetsen op blackboard (5%)
3) Werkcollege-opdrachten (5%)
4) Nobelprijs presentatie (10%)
 
Er zijn 2 tentamens in de cursus, deze worden beide digitaal afgenomen. Tentamen 1 (T1) is in week 5 en tentamen 2 (T2) in week 9.
Het eindcijfer moet boven de 5,5 zijn. Daarnaast moet er voor elk van de tentamens minimaal een 5,0 gehaald worden en moeten de tentamen samen gemiddeld een 5,5 zijn.
 
Bij een onvoldoende eindcijfer is het mogelijk om de deeltoetsen te herkansen mits het berekende eindcijfer niet lager is dan een afgeronde 4.0.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • Biologie
    • Scheikunde
Voorkennis
Deze cursus is vanwege teveel overlap niet bedoeld voor Biologie studenten.
Verplicht materiaal
Boek
Essential Cell Biology. Fifth edition, Alberts et al. (Garland Science) ISBN 9780393680393
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English