SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY2V12041
WY2V12041
Kennis en Wetenschap I
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY2V12041
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Wijsbegeerte e Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoondr. J.H. van Lith
Telefoon+31 30 2531273
E-mailj.h.vanlith@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.H. van Lith
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus zijn studenten vertrouwd met de belangrijkste posities ten aanzien van de aard, status en ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis.
Inhoud

 De cursus biedt een inleiding in de kennisleer en de wetenschapsfilosofie van begin twintigste eeuw tot nu. We beginnen met de wetenschapsopvatting van de Wiener Kreis. Vervolgens bestuderen we een aantal traditionele problemen: het skepticisme (is kennis überhaupt mogelijk?), het inductieprobleem (is er een rechtvaardiging voor inductieve redeneringen?), en het Gettierprobleem (wat is kennis eigenlijk? Gerechtvaardigd waar geloof?). Daarna gaan we uitvoerig in op verschillende reacties op deze problemen. We eindigen met hedendaagse opvattingen over de verhouding tussen wetenschap en filosofie.

Ingangseisen
Voorkennis
Inleiding logica.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Logica voor filosofen (WB1BD4052 of WB1BA4052 of WY1D12004 of WY1V12004); Inleiding logica (CKW0010 of KI1V12006)
Verplicht materiaal
Boek
-Richard Feldman, "Epistemology", Prentice Hall, 2003.
Boek
James Ladyman, "Understanding Philosophy of Science", Routledge, 2002.
Reader
Kosten materiaal
EUR 37,00
EUR 25,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van opgegeven literatuur.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de discussie tijdens de werkgroepen.

Werkcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de opgegeven literatuur.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de discussie tijdens de werkgroepen.

Toetsen
Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht op het gebied van de kennisleer en de wetenschapsfilosofie.

Deadlines
Tussentoets in week 5.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

Opdracht(en) 1
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht op het gebied van de kennisleer en de wetenschapsfilosofie.

Deadlines
Tussentoets in week 5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht op het gebied van de kennisleer en de wetenschapsfilosofie.

Deadlines
Tussentoets in week 5.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English