SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY1V13002
WY1V13002
Wijsgerige ethiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Wijsbegeerte e Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoondr. A. Kalis
E-mailA.Kalis@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. M. Duwell
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Kalis
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Kalis
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten hebben aan het eind van de cursus een overzicht van en inzicht in de belangrijkste ethische begrippen en klassen van ethische theorieen. Zij hebben oog gekregen voor de relevantie van ethische theorie voor de oplossing van normatieve vraagstukken. Tijdens de cursus worden zeker ook de persoonlijke morele overtuigingen ter discussie gesteld.
Inhoud

Wat is moreel te verantwoorden als het om omstreden gebieden van het menselijk handelen gaat? Zijn er bepaalde handelingen die voor iedereen verplicht zijn of is moraal afhankelijk van tradities en persoonlijke overtuigingen? Dat zijn vragen waar de ethiek mee bezig is. Deze cursus biedt een inleiding in de wijsgerige ethiek. Aan de orde zullen komen: 1. Centrale begrippen van de ethiek 2. Belangrijke meta-ethische en normatief-ethische theorieën en 3. Modellen van ethisch redeneren. De cursus wil ook laten zien dat de oude ethische tradities voor de actuele discussies een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Reader
Kosten materiaal
EUR 30,00 ((+/-))
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten moeten de opgegeven literatuur bestuderen en de opdrachten uitvoeren.

Bijdrage aan groepswerk
n.v.t.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging20
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Ethisch perspectief

Opdracht(en) 2
Weging30
Minimum cijfer-

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van begrippen, theorieeën en methoden van de ethiek.

Deadlines
Week 3, week 5, week 7 en week 9.

SluitenHelpPrint
Switch to English