SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB272
WISB272
Speltheorie
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB272
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M. Ruijgrok
Telefoon+31 30 2531525
E-mailM.Ruijgrok@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Ruijgrok
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Ruijgrok
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Zie onder vakinhoud.
Inhoud
Dit vak is een keuzevak voor wiskundestudenten. Het vak is aan te raden voor studenten die geïnteresseerd zijn in kansrekening en statistiek, toegepaste wiskunde en econometrie/economie. Zie voor meer informatie over de studiepaden de studentenwebsite.
 
Leerdoelen: 
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Classificatie van spelen als coöperatief of niet-coöperatief.
 • Beroemde spelen: Prisoners Dilemma, Hawk-Dove, Ultimatum Game, Tragedy of the Commons.
 • Zero-sum spelen, minimax strategie.
 • Spelen met twee spelers, bi-matrix spelen. Nash evenwicht.
 • Spelen in extensive form. Imperfect information, subgame perfect evenwicht, backward induction, perfect Bayesian evenwicht.
 • Spelen met incomplete informatie, signaling spelen.
 • Cournot en Bertrand competitie modellen.
 • Onderhandeling spelen in niet-coöperatieve extensive form en als coöperatief spel. Nash bargaining oplossing.
 • Coöperatieve spelen met transferable utilities. Kern, Shapley waarde en nucleolus
 • Evolutionaire speltheorie, evolutionair stabiele strategieën, replicator vergelijking.
Na afronding van de cursus kent de student:
 • Het verschil tussen coöperatieve en niet-coöperatieve spelen.
 • Het begrip Nash evenwicht en het centrale belang daarvan in de Speltheorie.
 • Het bewijs van de minimax stelling van von Neumann.
 • De begrippen extensive vorm en strategische vorm.
 • Het bewijs over het bestaan van Nash evenwichten voor bimatrix spelen.
 • De begrippen backward induction oplossing en subgame perfect oplossing, en de verschillen daartussen.
 • Het begrip perfect Bayesian oplossing.
 • De begrippen incomplete en inperfecte informatie en het verschil daartussen.
 • Het begrip onderhandeling spel, zowel in coöperatieve als in niet-coöperatieve vorm.
 • Het bewijs hoe uit axioma’s voor een oplossing van een onderhandeling spel in coöperatieve vorm de Nash bargaining oplossing volgt.
 • Het bewijs dat de subgame perfect oplossing van het onderhandeling spel in niet-coöperatieve vorm, als de limiet van de discount factor naar nul gaat, gelijk is aan de Nash bargaining oplossing.
 • Het begrip coöperatief spel met transferable utilities.
 • De begrippen kern, Shapley waarde en nucleolus.
 • De begrippen evolutionaire speltheorie, evolutionair stabiel evenwicht en replicator vergelijking.
 • Het bewijs van de criteria voor evolutionair stabiele evenwichten.
Na afronding van de cursus kan de student:
 • Zero-sum spelen vereenvoudigen door strikt dominante strategieën te elimineren en van een 2x2 zero-sum spel de (gemengde) minimax strategie bepalen.
 • Van een bi-matrix spel de strikt dominante strategieën elimineren en van een 2x2 bimatrix spel de (gemengde) Nash evenwichten bepalen.
 • Een spel in extensive form omzetten naar de strategische (bij twee spelers bimatrix) vorm. Met backward inductie het subgame perfect evenwicht bepalen.
 • Van een spel in extensive form bepalen of een Nash evenwicht ook een perfect Bayesian evenwicht is.
 • Van een spel met imperfecte informatie de extensive vorm omzetten in de strategische vorm.
 • Bij een signaling spel de Nash evenwichten in zuivere strategieën bepalen.
 • Een twee-speler spel met oneindige strategie-verzamelingen vertalen naar de standaardvorm, in het bijzonder de payoff functies bepalen.
 • Van spelen van het type Cournot en Bertrand met behulp van best-reply functies de Nash evenwichten vinden.
 • Van een onderhandeling spel in coöperatieve vorm het Nash bargaining evenwicht vinden d.m.v het maximalisatie criterium.
 • Van een onderhandeling spel in extensive vorm het Nash bargaining evenwicht vinden d.m.v backward inductie.
 • Van niet-cooperatieve spelen met transferable utilities de kern, Shapley waarde en de nucleolus berekenen.
 • Van een 2x2 bimatrix spel de Evolutionair Stabiele evenwichten bepalen.
 • Van een 2x2 bimatrix spel de bijbehorende replicator vergelijking opstellen en analyseren.
Onderwijsvormen:
Twee ker per week een hoorcollege en twee keer per week een werkcollege.
 
Toetsing: 
Er is 1 eindtentamen (E), 1 kleine toets (T) en 4 inleveropgavensets (I). Het eindcijfer van de cursus wordt berekend als max{E,0.65*E+0.2*T+0.15*gem(I)}, waarbij gem(X) het gemiddelde van de reeks X is. Een niet gemaakte toets of niet ingeleverde opgavenset telt hier in mee (als een nul).

Herkansing en inspanningsverplichting:
Studenten die een lager eindcijfer hebben dan een 4 mogen alleen meedoen aan de herkansing als zij voldoen aan de inspanningsverplichting van het vak, te weten:aan tenminste 1 toetsonderdeel hebben deelgenomen. Bij de herkansing tellen deeltoetsen en inleveropgaven niet mee.

Taal van het vak:
De voertaal in dit vak is Nederlands.
In het geval dat er Engelstalige uitwisselingsstudenten deelnemen aan de cursus kan de cursus in het Engels gegeven worden.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Bekendheid met bewijstechnieken als inductie en bewijs uit het ongerijmde. Bekendheid met begrippen uit de lineaire algebra als (standaard)basis, matrices, inproduct, eigenwaarde en vector. Kunnen analyseren van 1-dimensionale differentiaalvergelijkingen.
Verplicht materiaal
Boek
Game Theory, a Multi-Leveled Approach, H. Peters, Springer-Verlag, Berlijn, 2008. ISBN 978-3-540-69290-4. Dit boek is o.a. te bestellen bij A-Eskwadraat
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English