SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB263
WISB263
Statistiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB263
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C. Spitoni
E-mailC.Spitoni@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C. Spitoni
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. Spitoni
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Zie onder vakinhoud.
 
Inhoud
Dit college geeft een inleiding in de mathematische theorie van de statistiek. In de statistiek worden gegevens geanalyseerd door ze te beschouwen als uitkomst van een (deels) onbekend kansmodel. De mathematische statistiek geeft richtlijnen om, zo doeltreffend mogelijk, informatie uit de gegevens over het kansmodel, en daarmee over de achterliggende werkelijkheid, te verwerven.  De nadruk zal liggen op de fundamentele begrippen en methoden van de statistiek. Daarnaast zullen voorbeelden en inleveropgaven gebruikt worden om te laten zien hoe deze fundamentele begrippen in de praktijk gebruikt kunnen worden.
 
Dit vak is een keuzevak voor wiskundestudenten. Het vak is voorkennis voor studenten die in de toegepaste wiskunderichting verder willen. Zie voor meer informatie over de studiepaden de studentenwebsite.
 
Leerdoelen: 
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
 • statistisch model
 • steekproef
 • multivariate normale verdeling
 • Bayesiaanse schatters
 • prior en posterior verdelingen
 • convergentiebegrippen
 • delta-methode
 • voldoende en volledige statistieken
 • betrouwbaarheidsgebieden
 • Fisher informatie
 • Cramer-Rao ondergrens
 • toetsen
 • overschrijdingskansen
 • likelihood ratio test
Na afronding van de cursus kan de student een dataset analyseren en interpreteren met behulp van de verkregen begrippen en inzichten

Onderwijsvormen:
Hoorcollege (2 x per week, 2 uur)en werkcollege (2 x per week, 2 uur).
 
Toetsing:
Het eindcijfer voor dit vak wordt bepaald door een eindtentamen (80%) en zeven wekelijkse inleveropgaven (20%). De inleveropgaven zijn gebaseerd op de werkcollegeopgaven, en tellen niet mee bij de herkansing van dit vak. 
 
Herkansing en inspanningsverplichting:
Studenten die een lager eindcijfer hebben dan een 4 mogen alleen meedoen aan de herkansing als zij voldoen aan de inspanningsverplichting van het vak, te weten:het gemiddelde cijfer van de inleveropgaven is ten minste een 6.

Taal van het vak:
De voertaal van dit vak is Engels.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Bekendheid met de basisbegrippen uit de kansrekening (bijv Wisb161) en een basiskennis analyse
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Mathematical statistics and data analysis. John A. Rice, 2nd ed.
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English