SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB231
WISB231
Differentiaalvergelijkingen
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB231
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. I.A. Kuznetsov
Telefoon+31 30 2531528
E-mailI.A.Kouznetsov@uu.nl
Docenten
Docent
dr. I.A. Kuznetsov
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I.A. Kuznetsov
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Zie onder vakinhoud.
 
Inhoud
Het vak Differentiaalvergelijkingen is een gebonden keuzevak voor wiskundestudenten. Het vak is aan te raden voor zowel studenten die in de toegepaste richting verder willen als voor studenten die in de zuivere wiskunde verder willen. Zie voor meer informatie de studiepaden op de studentenwebsite.
 
Leerdoelen: 
Na afronding van de cursus kent de student basisresultaten van de theorie van eerste- en hogere-orde gewone differentiaalvergelijkingen:
  • Existentie en eenduidigheid van locale oplossingen.
  • Typen van oplossingen.
  • Stromingen en faseplaatjes.
  • Eigenschappen van lineaire differentiaalvergelijkingen met constante en variabele coëfficiënten. 
Eigenschappen van eenvoudige lineaire rand- en eigenwaardeproblemen.
 
Na afronding van de cursus kan de student:
  • Eenvoudige scalaire vergelijkingen en stelsels van lineaire vergelijkingen met constante coëfficiënten oplossen.
  • Benaderingen van de oplossingen met Picard iteraties en reeksontwikkelingen geven.
  • Stabiliteit van evenwichtspunten bepalen.
  • Faseplaatjes van lineaire en Hamilton-stelsels in het vlak schetsen (met een standaard computerprogramma als dat nodig is).
  • Eenvoudige lineaire rand-waardeproblemen oplossen.
De student geeft blijk van een resultaatgerichte (flexibele) houding ten opzichte van een gegeven differentiaalvergelijking.
 
Onderwijsvormen:
Hoorcollege (2 x per week, 2 uur)en werkcollege (2 x per week, 2 uur).
 
Toetsing:
Iedere week zijn er twee inleveropgaven, deze tellen voor 40%; de resterende 60% komen van een schriftelijke eindtentamen. Voor het hertentamen tellen de inleveropgaven niet mee.
 
Bij het maken van inleveropgaven mogen studenten met elkaar overleggen, maar de uitwerking die de student inlevert moet door de student zelf geschreven en bedacht zijn. Overschrijven van (delen van) uitwerkingen of het door een andere student laten maken van uitwerkingen is plagiaat/fraude en zal gemeld worden bij de examencommissie.
 
Herkansing en inspanningsverplichting:
Alleen studenten met het eindcijfer 4 of 5 mogen meedoen aan de herkansing. 
 
Taal van het vak:
Het vak wordt in het Nederlands gegeven.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
WISB121 Lin.algebra, WISB132 Infinitesimaalrekening A
Aanbevolen voorkennis: WISB114 Analyse,  WISB137 Infinitesimaalrekening B
Verplicht materiaal
Dictaat
Yu.A. Kuznetsov en H. Hanßmann, Basis Differentiaalvergelijkingen. Het dictaat is te bestellen bij A-Eskwadraat.
Boek
J.J. Duistermaat en W. Eckhaus, Analyse van Gewone Diffenrentiaalvergelijkingen, 3e druk. Epsilon Uitgaven, no. 33 (2009) Het boek is o.a. te bestellen bij A-Eskwadraat.
Software
UA10141 DField & PPlane 7.0
Aanbevolen materiaal
Boek
J. Polking, A. Boggess and D. Arnold, Differential Equations with Boundary Value Problems, 2nd edition. Pearson Education (2006)
Boek
V.I. Arnol'd, Ordinary Differential Equations, 2nd printing. Springer (2006)
Boek
G. Teschl, Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems. Graduate Studies in Mathematics 140, AMS (2012)
Boek
M.W. Hirsch, S. Smale and R.L. Devaney, Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos, 3rd edition. Academic Press (2013)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English