SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5071
USG5071
Onderzoek naar Bestuur en Organisatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG5071
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. R. Dekker
E-mailr.dekker1@uu.nl
Docenten
Docent
D.S.T. Ardon, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Arsenijevic
Overige cursussen docent
Docent
E.A. de Blok
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dekker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Dekker
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 07-02-2021)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus:
  • heeft de student kennis en begrip van, en inzicht in de basis van kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor onderzoek naar het besturen en organiseren van publieke vraagstukken;
  • kan de student een duidelijke en onderzoekbare vraagstelling formuleren en de relevantie hiervan betogen;
  • heeft de student de vaardigheden om een theoretische bespreking op te zetten van de belangrijkste elementen van de hoofdvraag;
  • kan de student begrippen operationaliseren en heeft de student de belangrijkste vaardigheden opgedaan voor het formuleren van enquĂȘtevragen en interviewvragen;
  • beheerst de student de basis van het analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve data en het rapporteren hierover.
Inhoud

In deze cursus leer je de belangrijkste vaardigheden om een gedegen en relevant sociaalwetenschappelijk onderzoek binnen de bestuurs- en organisatiewetenschap op te zetten en uit te voeren. Hierbij is zowel aandacht voor kwalitatieve als kwantitatieve methoden.
Bij kwalitatieve methoden gaat het bijvoorbeeld om semi-gestructureerde interviews of tekstanalyse. Bij kwantitatieve methoden kun je denken aan een vragenlijst of gestructureerde observatie.
 
De verschillende elementen van het onderzoeksproces worden besproken en toegepast; van vraagstelling via de rol van theorie en de data-verzameling tot het rapporteren van bevindingen en het trekken van conclusies. In kleine groepen oefen je via deelopdrachten met verschillende onderdelen van het onderzoeksproces. Vervolgens werk je individueel aan een eigen onderzoeksopzet waarin je laat zien wat het betekent om een gedegen B&O onderzoek te doen met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Deze cursus biedt je een solide basis die je verder kunt uitbreiden in vervolgcursussen, of verder kunt ontwikkelen door het uitvoeren van een B&O onderzoek.
 
Dit onderdeel van de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap is bedoeld voor studenten die nog geen ervaring hebben met sociaalwetenschappelijk onderzoek.
De minorcursus Methoden van kwalitatief onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USG5070) is bedoeld voor studenten die wel ervaring hebben met kwantitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek, maar niet met kwalitatief onderzoek.
 
Status
Optioneel verplicht onderdeel van de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap
[dit betekent: student is verplicht ofwel USG5070 of USG5071 af te ronden in het kader van de minor B&O]
Studenten van de bacheloropleiding B&O kunnen deze cursus niet inbrengen in de vrije ruimte.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Bryman, A. (2015). Social research methods. 5th edition. Oxford: University Press
Reader
digitale reader
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepbijeenkomsten wordt het proces van het doen van kwalitatief onderzoek (in subgroepen) doorlopen aan de hand van concrete opdrachten.

Toetsen
Aanwezigheid
Weging0
Minimum cijfer5

Deelopdrachten in subgroepen
Weging50
Minimum cijfer5

Individuele onderzoeksopzet
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English