SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5070
USG5070
Methoden van kwalitatief onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG5070
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeOnderzoeksproject
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. S.A. Kramer
Telefoon+31 30 2537321
E-mailS.A.Kramer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Kramer
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Kramer
Overige cursussen docent
Docent
P.G.E. Wijntuin
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 07-02-2021)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus. Onderdeel van de minor Bestuurs- en organisatiewetenschap
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus heeft de student aantoonbaar:
 • kennis van verschillende wetenschapsfilosofische benaderingen van kwalitatief onderzoek;
 • inzicht in de uitwerking van die benaderingen op het ontwerpen van een onderzoek, dataverzameling en –analyse en te verwachten resultaten;
 • kennis van designs van kwalitatief bestuurs- en organisatiewetenschappelijk onderzoek, zoals case study design en vergelijkend design;
 • kennis van gangbare methoden voor dataverzameling en -analyse zoals etnografisch onderzoek en (participerende) observatie, focusgroepen, interviewen en documentanalyse;
 • inzicht in welke vraagstellingen zich lenen voor welke vormen van kwalitatief onderzoek en het vermogen hierin keuzes te maken;
 • inzicht in en kennis van ethische implicaties van het doen van bestuurs- en organisatiewetenschappelijk onderzoek en de plichten van de onderzoeker ten opzichte van degenen die bestudeerd worden;
 • geleerd de opgedane kennis toe te passen in de opzet en uitvoering van een onderzoek: probleemstelling, literatuur (voor maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en analyse), dataverzameling, data-analyse en rapportage.
Inhoud

Deze cursus is een introductie in de kwalitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek binnen het domein van Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Ten eerste bespreken we deze methoden in relatie tot verschillende wetenschapsfilosofische benaderingen (positivisme, interpretatieve benadering, kritische benaderingen) met bijzondere aandacht voor de rol van theorie bij empirisch onderzoek.
Ten tweede  kijken we naar designs, methoden en technieken van kwalitatief onderzoek zoals thematische analyse, discoursanalyse, etnografisch onderzoek en de hierbij behorende technieken van dataverzameling zoals (participerende) observatie, interview en document  analyse.
Ten derde zoomen we in op het formuleren van een onderzoeksvraag, het ontwikkelen van een onderzoeksdesign, het formuleren van een onderzoeksvoorstel, de praktijk van dataverzameling en -analyse en het schrijven van een onderzoeksverslag.
 
De toetsing van de cursus bestaat uit:
 • twee individuele opdrachten over de theorie;
 • een individuele reflectie over ethiek;
 • het onderzoeksrapport dat je schrijft in subgroepjes;
 • je aanwezigheid bij de onderwijsbijeenkomsten.
In de werkgroepbijeenkomsten wordt het proces van het doen van kwalitatief onderzoek (in subgroepen) doorlopen aan de hand van concrete opdrachten.
 
Dit onderdeel van de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap is bedoeld voor studenten die wel ervaring hebben met kwantitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek, maar niet met kwalitatief onderzoek.
De minorcursus Methoden van onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USG5071) is bedoeld voor studenten die nog geen enkele ervaring hebben met sociaalwetenschappelijk onderzoek.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Boeije, H. & Bleijenbergh, I. (2019) derde druk. Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Den Haag: Boom Onderwijs
Artikelen
Verschillende artikelen op Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepbijeenkomsten wordt het proces van het doen van kwalitatief onderzoek (in subgroepen) doorlopen aan de hand van concrete opdrachten.

Toetsen
Aanwezigheid
Weging0
Minimum cijfer5

Individuele reflectie over ethiek
Weging10
Minimum cijfer5

Individuele theorietoets
Weging40
Minimum cijfer5

Onderzoeksrapport
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English