SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5060
USG5060
Perspectieven op publieke vraagstukken
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG5060
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. S. Beyens
E-mailS.Beyens1@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S. Beyens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Beyens
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.J. van Harten
Overige cursussen docent
Docent
M.J.A. van der Heijden
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J. Trappenburg
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 07-02-2021)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Deze cursus is een verplicht onderdeel van de minor Bestuurs- en organisatiewetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

De student:
  • heeft kennis en begrip van basistheorieën van bestuurs- en organisatiewetenschap op het gebied van kenmerken van publieke vraagstukken, publieke waardecreatie, verschillen en overeenkomsten tussen publiek en privaat, en samenwerkingsvormen tussen organisaties voor het oplossen van publieke vraagstukken;
  • heeft zich theoretisch verdiept in verschillende B&O perspectieven op het begrijpen van publieke vraagstukken;
  • kan B&O kennis en inzichten benutten voor de analyse van publieke vraagstukken;
  • kan een kritisch oordeel vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten;
  • kan over B&O praktijken, en de analyse hiervan, helder en adequaat schriftelijk communiceren met een publiek bestaande uit specialisten en/of niet-specialisten.
Inhoud

Het besturen en organiseren van publieke vraagstukken in hun politieke en maatschappelijke context staat centraal bij de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Om dit betekenisvol te kunnen doen is kennis van besturen en organiseren noodzakelijk, en is het nodig om vraagstukken vanuit verschillende (B&O) perspectieven te kunnen analyseren. In deze cursus komen elementen van de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap samen in een focus op het beter begrijpen van relevante en actuele publieke vraagstukken.
 
In het eerste deel van de cursus bespreken we de kenmerken van publieke vraagstukken en het perspectief van een ‘B&O’er’ hierop. We bekijkken de rol die publieke en private organisaties hierbij spelen en je verdiept je in belangrijke B&O perspectieven die ontleend zijn aan belangrijke thema’s uit de verschillende masterprogramma’s van de opleiding.
In het tweede deel van de cursus kies je twee van deze perspectieven om je verder in te verdiepen. Door de bril van deze perspectieven, en aan de hand van de literatuur van deze en de andere minorcursussen, analyseer je een publiek vraagstuk in een individueel paper. Je bespreekt de conceptversies van je paper met medestudenten en de docent.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Voor deelname aan deze cursus is het verplicht vooraf tenminste één van de volgende minoronderdelen te hebben gevolgd:
- Bestuur en beleid (USG5010)
- Management van organisaties (USG5050)
Verplicht materiaal
Artikelen
Algemene inleidende artikelen, bijvoorbeeld over wicked problems, netwerksamenwerking, publiek presteren, publieke professionals; Verdiepende artikelen, afhankelijk van het perspectief waarvoor je kiest.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
In de werkgroepbijeenkomsten wordt het proces van het doen van kwalitatief onderzoek (in subgroepen) doorlopen aan de hand van concrete opdrachten.

Toetsen
Analysepaper
Weging50
Minimum cijfer5

tentamen
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English