SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5050
USG5050
Management van organisaties
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG5050
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
ContactpersoonR.T. Borst
E-mailr.t.borst@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Contactpersoon van de cursus
R.T. Borst
Overige cursussen docent
Docent
R.T. Borst
Overige cursussen docent
Docent
R. van Kleeff
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.M. Loyens
Overige cursussen docent
Docent
J. Penning de Vries
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 08-11-2020)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingGeen keuzecursus! Verplichte cursus voor de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus heeft de student aantoonbaar:
  • Kennis en begrip van de verschillende (theoretische) organisatietypen en de daarmee samenhangende managementmechanismen die worden onderscheiden in de organisatie- en managementwetenschappen;
  • Kennis en begrip van de verschillende organisatieonderdelen en de rol die zij spelen in het management van organisaties, met in het bijzonder aandacht voor de ‘techno structuur’ (Human Resource Management), ‘de strategische top’ (het hogere management), ‘het middenkader’ (lijnmanagement), de ondersteunende diensten, ‘de uitvoerende kern’ (werkvloer), en de organisatieomgeving (institutionele context);
  • Kennis en begrip van diverse management- & organisatieconcepten ingebed in de verschillende organisatieonderdelen over de omgang met en aansturing van medewerkers in organisaties: in het bijzonder people management, lean management, (public service) motivatie, medewerkerspersoonlijkheid en organisatiecultuur;
  • Vaardigheden ontwikkeld om empirische analyses te maken van actuele organisatievraagstukken en de rol daarin van de verschillende organisatieonderdelen en management- & organisatieconcepten, met daarbij aandacht voor de rol van de specifieke organisatieomgeving;
  • Geleerd kritisch te reflecteren op management- & organisatieconcepten en de toepassing daarvan in praktijksituaties, middels een tweetal criteria, te weten interne en externe coherentie (fit) en evidence based management.
Inhoud

In de cursus Management van Organisaties maak je kennis met de centrale managementvraagstukken en -concepten in organisaties. Organisaties worden vaak opgevat als eenduidige entiteiten. Het managen van een dergelijke organisatie is dan slechts het geven van een duidelijk organisatiedoel, een goede hiërarchische structuur, goede taakverdeling en taakuitvoering. Met alle neuzen dezelfde kant op is het makkelijk managen. Maar wie nauwgezetter organisaties analyseert, wordt echter direct geconfronteerd met een groot aantal verschillen tussen organisatietypen en de daarmee samenhangende managementmechanismen alsook grote verschillen in de toegepaste management- en organisatieconcepten in organisaties. Centraal in deze cursus staan het leren kennen, begrijpen en toepassen van deze organisatietypen en daarmee samenhangende managementmechanismen en management- & organisatieconcepten, maar ook het kritisch analyseren en reflecteren op deze managementconcepten in praktijksituaties.
 
In het eerste deel van deze cursus staan de verschillen centraal tussen organisaties middels het gebruik van organisatietypen. en de daarmee samenhangende managementmechanismen. Zo wordt er bijvoorbeeld in de bestuurskundige discipline vaak gesproken over publieke vis-a-vis private organisaties, en in de management- en organisatiewetenschappen over onder andere de bureaucratie en de “platte organisatie”. Deze organisatietypologieën worden vaak gemaakt op basis van de onderscheidende focus op bepaalde organisatieonderdelen en daarmee samenhangende managementmechanismen. Zo wordt je bij de analyse van een organisatie direct geconfronteerd met een groot aantal verschillende organisatieonderdelen zoals hogere managers, lijnmanagers, Human Resource Managers, werknemers, klanten en andere belanghebbenden. In deze cursus zal er specifiek aandacht zijn voor deze verschillende organisatieonderdelen in organisaties en de rol die zij spelen in het management van organisaties.
 
Deze focus op de verschillende organisatieonderdelen en daarmee samenhangende managementmechanismen bieden vervolgens de opstap naar een diepere analyse van de interne organisatie in deel twee van deze cursus. Organisaties blijken dan uit verschillende lagen te bestaan met een grote diversiteit aan verschillende belangen en perspectieven. Hierdoor zijn organisaties niet alleen maar taakwerelden, maar ook leefwerelden voor mensen waardoor het taakgerichte en het sociale vaak nauw met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden, organisaties verschijnen dan als complexe en gelaagde entiteiten waarin getracht moet worden verschillen te managen. Om die complexiteit binnen organisaties hanteerbaar te maken, proberen managers met behulp van diverse management- & organisatieconcepten deze complexiteit te begrijpen en richting te geven. Dat begrijpen vindt met name plaats middels de concepten motivatie, medewerkerspersoonlijkheid en organisatiecultuur. Dat richting geven gebeurd vervolgens met name via concepten zoals people management, en lean management. en diversiteitsmanagement of duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd vergroten deze concepten echter ook de complexiteit. We vragen ons af met welke organisatieconcepten managers moeten meegaan en welke concepten houvast bieden voor managers om hun organisatie succesvol in te richten. Daarbij vragen we ons ook af welke aannames er eigenlijk schuilen achter populaire organisatieconcepten: Reduceren ze de onzekerheid van managers of vergroten ze de afstand tussen ideaalbeeld en werkelijkheid? Middels een tweedrietal criteria, te weten systeem en leefwereld, interne en externe coherentie (fit) en evidence based management gaan we deze vragen kritisch onderzoeken via praktijkcasussen.
 
In deze cursus zal hierdoor steeds de relatie worden gezocht tussen theorie en praktijk. In de wekelijkse hoorcolleges zal met name de theorie rondom managementconcepten en managementmechanismen centraal staan terwijl in de wekelijkse werkgroepen deze opgebouwde kennis aan de hand van de hoorcolleges wordt toegepast op praktijksituaties. Daarbij zal een onderdeel van de werkgroepen bestaan uit een teamopdracht  waarin je opgedane kennis uit voorgaande weken inzet om een kritische analyse en reflectie te maken van een managementvraagstuk uit de praktijk. De gehele cursus wordt aan het einde afgesloten met een tentamen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Mintzberg H. (2007). Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. New York: Simon & Schuster Óf Mintzberg, H. (2013). Organisatiestructuren (tweede editie). Pearson Benelux B.V.
Artikelen
Engelstalige en Nederlandstalige artikelen uit (inter)nationale tijdschriften (te downloaden via de website van de UB).
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Teamopdracht
Weging30
Minimum cijfer5

Digitaal tentamen
Weging70
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English