SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5050
USG5050
Management van organisaties
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG5050
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
ContactpersoonR.T. Borst
E-mailr.t.borst@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Contactpersoon van de cursus
R.T. Borst
Overige cursussen docent
Docent
R.T. Borst
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.P.P.E.F. Boselie
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.M. Loyens
Overige cursussen docent
Docent
J. Penning de Vries
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 03-02-2019)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingGeen keuzecursus! Verplichte cursus voor de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus heeft de student aantoonbaar:
  • inzicht verkregen in verschillende (theoretische) perspectieven op organisatieprocessen; 
  • geleerd om concepten toe te passen op actuele organisatievraagstukken en handelingsconsequenties voor het management te benoemen. 
  • geleerd kritisch te reflecteren op organisatieconcepten en de toepassing daarvan in de praktijk. 
 
Inhoud

Organisaties worden vaak opgevat als eenduidige entiteiten. Het managen van een dergelijke organisatie is dan slechts het geven van een duidelijk organisatiedoel, een goede hiërarchische structuur, goede taakverdeling en taakuitvoering. Met alle neuzen dezelfde kant op is het makkelijk managen. Maar wie nauwgezetter een organisatie analyseert, wordt echter direct geconfronteerd met een groot aantal verschillende actoren (managers, klanten, werknemers), verschillende lagen in de organisaties maar ook verschillende belangen en perspectieven. Organisaties blijken dan niet alleen maar taakwerelden, maar ook leefwerelden voor mensen te zijn waardoor het taakgerichte en het sociale vaak nauw met elkaar verbonden zijn. Rationaliteit, macht en emotie moeten allen een plek hebben (zie o.a. Bolman en Deal) om organisaties te begrijpen en te sturen. Organisaties verschijnen dan als complexe en gelaagde entiteiten waarin getracht moet worden verschillen te managen. Het gaat daarbij om de verschillende invloeden uit de omgeving die op de organisatie inwerken maar ook verschillende klant/cliëntgroepen, verschillen in de samenstelling van het personeelsbestand en verschillende belangen en percepties van managers, klanten/cliënten en werknemers op de doelstellingen en werkprocessen van de organisatie. Die complexiteit vereist veel van het analytisch en aansturingsvermogen van het management.
Managers proberen onder andere met behulp van (wetenschappelijke) organisatie concepten die complexiteit te begrijpen en richting te geven. Maar tegelijkertijd vergroten die concepten de complexiteit.
Met welke trends moeten managers meegaan en welke concepten bieden houvast voor managers om hun organisatie succesvol in te richten? Welke aannames schuilen er eigenlijk achter populaire organisatieconcepten? Reduceren ze de onzekerheid van managers of vergroten ze de afstand tussen ideaalbeeld en werkelijkheid?
 
Het motto van deze cursus is “managen van organisaties is het leren omgaan met verschillen”. De cursus richt zich specifiek op:
  • Het bestuderen van de aard van organisatie concepten in termen van kwaliteit en complexiteit;
  • Het analyseren van de mogelijke actoren die betrokken zijn bij de introductie en uitwerking van organisatie concepten;
  • Het innovatie proces van organisatie concepten (o.a. herkomst, initiatiefnemers en proces zelf);
  • Het plaatsen van organisatie concepten in een systeem- en leefwereld;
  • Het leggen van verbanden tussen organisatie concepten (o.a. verschillende niveaus van analyse en bestudering).
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De (minor)cursus Inleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap USG5020.
Verplicht materiaal
Artikelen
Engelstalige en Nederlandstalige artikelen uit (inter)nationale tijdschriften (te downloaden via de website van de UB).
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Teamopdracht
Weging20
Minimum cijfer5

Digitaal tentamen
Weging80
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English