SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5020
USG5020
Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap
Cursus informatie
CursuscodeUSG5020
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
Leerdoelen
Na afronding van deze cursus heeft de student:
  • kennis van de belangrijkste begrippen en theorieën op het gebied van de bestuurskunde en de organisatiewetnschap; 
  • inzicht in de complexe relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de wereld van het openbaar bestuur en (publieke) organisaties;
  • inzicht in de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Inhoud
Organisaties spelen in onze samenleving een toonaangevende rol. De Westerse samenleving is een organisatiesamenleving waarin de meeste gemeenschappelijke actie via publieke, private en maatschappelijke organisaties gestalte krijgt. Omdat die gemeenschappelijke actie niet vanzelf tot stand komt en vandaag de dag lastiger dan ooit is te realiseren, doordat maatschappelijke verhoudingen complexer zijn geworden, mondige en mobiele burgers betrokken zijn, 'eigenwijze' experts de dienst uitmaken en grenzen vervaagd zijn, is het voor eenieder die in organisaties werkt of gaat werken van groot belang om inzicht te krijgen in de wijze waarop organisaties georganiseerd zijn, gemanaged worden en beleid maken.
De cursus 'Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap' biedt een inleiding in de beleids- en organisatiewetenschappen. In de collegereeks worden de centrale begrippen geïntroduceerd en de belangrijkste theoretische stromingen toegelicht. Ook zal aandacht worden besteed aan de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Status
Keuzecursus, niet toegankelijk voor studenten B&O. Deze cursus geldt als ingangseis voor alle B&O keuzecursussen. Verplichte cursus voor studenten die een minor B&O volgen.

Werkvormen
Hoorcolleges.

Voorkennis
n.v.t.

Literatuur

  • M.A.P. Bovens, P. 't Hart, M.J.W. van Twist (2007) Openbaar bestuur, Beleid, Organisatie en politiek, zevende herziene druk, Alphen aan den Rijn: Kluwer;
  • L.G. Bolman & T.E. Deal (2008), Reframing Organizations. Artistry, Choice, and Leadership, Third or Fourth Edition, Jossey-Bass, San Francisco.

Aantal deelnemers
De cursus wordt twee keer aangeboden: in periode 1 en in periode 3. Per periode is er plaats voor 250 deelnemers. Plaatsingsvoorrang voor studenten van de B&O minor, maar maximaal 125 minorstudenten. Plaatsing op volgorde van inschrijving.

Inschrijving
Via Osiris Student of (indien onderdeel van de B&O minor) via digitaal formulier op website www.uu.nl/studenten/usbo

SluitenHelpPrint
Switch to English