SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5010
USG5010
Bestuur en beleid
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG5010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. S.P. Overman
E-mails.p.overman@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. J. Arsenijevic
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
G.H. van Dorp, MSc
Overige cursussen docent
Docent
M.J.A. van der Heijden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.P. Overman
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 08-11-2020)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingGeen keuzecursus! Verplichte cursus voor de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus is de student:
  • Heeft de student inleidende kennis en begrip van de basistheorieën van de bestuurskunde, in het bijzonder op het gebied van beleid en openbaar bestuur. De student kan deze theorieën uitleggen en toepassen op voorbeeldcasus;
  • Is de student in staat om beleid te analyseren en verklaren vanuit verschillende theoretische perspectieven;
  • Is de student op basisniveau in staat om een aanpak van een beleidsprobleem te ontwerpen en evalueren. Daartoe hebben ze inzicht in verschillende beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden;
  • Heeft de student kennis van de inrichting van het Nederlandse openbaar bestuur als context waarin beleidsvorming plaatsvindt.
Inhoud

Hoe kan de overheid criminaliteit bestrijden, de werkloosheid terugdringen of zorgen voor een gezonde samenleving? In de cursus bestuur & beleid bestuderen we hoe de overheid om kan gaan met dergelijke maatschappelijke problemen. In de cursus staat een drietal vragen centraal. De eerste vraag is hoe je beleid kunt ontwerpen en evalueren. De tweede vraag is in welke context beleidsvorming plaatsvindt. De derde vraag is hoe bestaand beleid en beleidsuitkomsten verklaard en begrepen kunnen worden.
 
We starten deze cursus vanuit een overheidsperspectief en behandelen de basis van beleidsanalyse. Je maakt kennis met de inrichting en het dagelijkse functioneren van het Nederlandse openbaar bestuur. We behandelen manieren waarop beleid tot stand komt en geëvalueerd kan worden. We staan onder meer stil bij de verschillende klassieke beleidsinstrumenten die de overheid tot haar beschikking heeft, zoals wetten en subsidies. Maar de overheid opereert vanzelfsprekend niet in een vacuüm. We onderzoeken hoe verschillende partijen, zoals belangengroepen, vakbonden en werkgeversorganisaties hun problemen op de agenda zetten en hoe ze hun belangen nastreven. Ook de institutionele context drukt een belangrijke stempel op welke beleidskeuzes er worden gemaakt, dus ook daar besteden we aandacht aan.
 
De cursus vervolgt met het verklaren en begrijpen van beleid. Vanuit het boek Policy Paradox van Deborah Stone analyseren we actuele vraagstukken. Dit helpt je om vragen rondom beleid te kunnen duiden. Waarom, bijvoorbeeld, is er zoveel controverse rond het klimaatbeleid? En waarom is het Kinderpardon aangepast naar aanleiding van maatschappelijke discussie? En waarom zijn publieke vraagstukken zoals migratie en klimaatverandering zo moeilijk te sturen? Je leert op verschillende manieren naar beleid te kijken en verschillende verklaringen voor bestaand beleid en beleidsuitkomsten te formuleren.
 
De literatuur wordt in de colleges toegelicht, geïllustreerd en bediscussieerd aan de hand van actuele vraagstukken. Daarnaast zijn er werkgroepen waarin je de verworven kennis over de theorie verdiept via onderlinge bespreking en toepassingsopdrachten gericht op specifieke thema’s uit de beleidspraktijk. Ook maak en presenteer je groepsgewijs een schriftelijke opdracht. Naast deze groepsopdracht bestaat de toetsing uit het schrijven van een individueel opinieartikel over een actuele beleidskwestie, een tussentoets over de inrichting van het openbaar bestuur en een tentamen bestaand uit open vragen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Stone, D.A. (2012). Policy Paradox. The Art of Political Decision Making, Third revised edition. New York/London: W.W. Norton & Company.
Boek
Breeman, G.E., W.J. van Noort, M.R. Rutgers. (2016). De bestuurlijke kaart van Nederland. Den Haag: Coutinho, 6e druk.
Artikelen
Diverse Nederlands- en Engelstalige hoofdstukken en artikelen, beschikbaar via de UB en/of Blackboard, onder andere uit Bovens, M.A.P., ’t Hart, P., Van Twist, M.J.W., Van den Berg, C.F., Van der Steen, M.A. & Tummers, L.G. (2017). Openbaar Bestuur. Beleid, Organisatie en Politiek. Negende druk. Wolters Kluwer.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Participatie
Weging0
Minimum cijfer5

Groepsopdracht en presentatie
Weging20
Minimum cijfer5

Individueel paper
Weging20
Minimum cijfer5

Digitaal tentamen
Weging40
Minimum cijfer5

Tussentoets
Weging20
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English