SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5010
USG5010
Bestuur en beleid
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG5010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. R. Dekker
E-mailr.dekker1@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. R. Dekker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
G.H. van Dorp, MSc
Overige cursussen docent
Docent
M. Kuiper, MSc
Overige cursussen docent
Docent
R. Nagtegaal, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 11-11-2018)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingGeen keuzecursus! Verplichte cursus voor de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus is de student:
  • vertrouwd met een aantal theoretische bestuurskundige begrippen. Ze moeten deze begrippen kennen, kunnen uitleggen en toepassen op voorbeeldcasus.
  • in het bezit van inzicht in het ontwerpen van beleid. Zij zijn in staat om een ontwerp te maken voor de aanpak van een beleidsprobleem. Ook hebben ze inzicht in verschillende instrumenten waarmee beleid kan worden ontworpen en manieren waarop beleid kan worden geëvalueerd.
  • in staat om beleid te analyseren en verklaren vanuit verschillende theoretische perspectieven. Hoe komt overheidsbeleid tot stand? Waarom gaat dat op een bepaalde manier? En waarom bestaan er grote verschillen tussen verschillende beleidsterreinen en landen? Verschillende theoretische perspectieven leiden tot verschillende verklaringen
Inhoud

In de cursus bestuur & beleid staat een tweetal vragen centraal. De eerste vraag is hoe je beleid kunt ontwerpen. De tweede vraag is hoe bestaand beleid verklaard en begrepen kan worden.
 
De cursus start, aan de hand van het boek Beleid in Beweging van Victor Bekkers, met vier benaderingen van het ontwerpen van beleid. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt aangetoond dat beleid kan worden beschouwd als de uitkomst van rationele besluitvorming, maar ook als het product van routinegedrag, politieke strijd of cultuur. Vanuit deze theoretische benaderingen komen verschillende manieren om beleid te ontwerpen en verschillende instrumenten die kunnen worden ingezet aan de orde. Dit is toepasbaar op tal van onderwerpen. Hoe kan bijvoorbeeld criminaliteit worden bestreden? Welke manieren zijn er om openbare veiligheid te bevorderen? Wat kan de gemeente Utrecht doen om armoede terug te dringen? Ook is er aandacht voor beleidsevaluatie: Wat zijn verschillende manieren om beleid te evalueren en hoe beoordelen we of beleid succesvol is? Op dergelijke operationele en praktische vragen ligt het accent in de eerste helft van de cursus.
 
De cursus vervolgt met het verklaren en begrijpen van beleid. Vanuit het boek Policy Paradox van Deborah Stone worden twee visies op beleid ontwikkeld, waarmee actuele vraagstukken kunnen worden geanalyseerd. Dit helpt studenten om vragen rondom beleid te kunnen duiden. Waarom, bijvoorbeeld, zijn de VS Irak binnengevallen? Waarom heeft de gemeente Utrecht gekozen voor de herontwikkeling van het stationsgebied? Waarom wil de overheid het aantal Rijksambtenaren verminderen? En waarom blijkt dit vervolgens ingewikkeld te zijn? Studenten leren op verschillende manieren naar beleid te kijken en verschillende verklaringen voor beleidsuitkomsten te formuleren.
 
De literatuur wordt in de colleges toegelicht, geïllustreerd en bediscussieerd. Daarnaast zijn er werkgroepen, waarin studenten thema’s uit de beleidspraktijk analyseren en groepsgewijs een schriftelijke opdracht maken en presenteren. In de werkgroepen worden de onderwerpen uit de literatuur dus aan de hand van toepassingen door studenten zelf op specifieke thema’s behandeld.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De (minor)cursus Inleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap USG5020.
Dit geldt niet voor studenten Staats- en Bestursrecht.
Verplicht materiaal
Boek
Stone, D.A. (2012). Policy Paradox. The Art of Political Decision Making, Third revised edition. New York/London: W.W. Norton & Company.
Boek
Bekkers, V.J.J.M. (2017). Beleid in beweging. Achtergronden, benaderingen, fasen en aspecten van beleid in de publieke sector, Derde herziene druk. Den Haag: Boom Lemma.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Participatie
Weging0
Minimum cijfer5

Groepsopdracht en presentatie
Weging20
Minimum cijfer5

Individueel paper
Weging20
Minimum cijfer5

Digitaal tentamen
Weging60
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English