SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5010
USG5010
Bestuurskunde
Cursus informatie
CursuscodeUSG5010
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud

 

Leerdoelen
Aan het eind van deze cursus zijn de studenten in staat om:

·         Zij moeten vertrouwd zijn met een aantal theoretische bestuurskundige begrippen. Ze moeten ze kennen, kunnen uitleggen en toepassen op voorbeeldcasus

·         beleid te kunnen verklaren: Hoe komt overheidsbeleid tot stand? Waarom gaat het zoals het gaat? En waarom bestaan er grote verschillen? Belangrijk hierbij is dat beleid op verschillende manieren kan worden verklaard. Verschillende theoretische perspectieven leiden tot verschillende verklaringen.

·         inzicht te hebben in het ontwerpen van beleid. Studenten moeten in staat zijn aan te geven op welke wijze voor beleidsproblemen ontwerpen kunnen worden opgesteld. Hoe kan een gemeente beleid opstellen om parkeerproblemen aan te pakken? Hoe kan het ministerie van Justitie beleid ontwerpen om veelplegers aan te pakken?

Inhoud
In de cursus bestuurskunde staat een tweetal vragen centraal. De eerste vraag is hoe beleid verklaard en begrepen kan worden. Vanuit de literatuur worden twee visies op beleid ontwikkeld, waarmee actuele vraagstukken kunnen worden geanalyseerd. Dit helpt studenten om vragen rondom beleid te kunnen duiden. Waarom, bijvoorbeeld, zijn de VS Irak binnengevallen? Waarom heeft de gemeente Utrecht gekozen voor de herontwikkeling van het stationsgebied? Waarom wil de regering een gedifferentieerde kilometerprijs invoeren op de weg? En waarop wordt dat vervolgens weer uitgesteld?

De gekozen wetenschappelijke insteek is hier vooral empirisch-analytisch. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt aangetoond dat beleid kan worden beschouwd als rationele besluitvorming, maar ook als routinegedrag of politieke strijd. Studenten leren op verschillende manieren naar beleid te kijken en verschillende verklaringen voor beleidsuitkomsten te formuleren. In de eerste “grote helft” van de cursus ligt het accent op deze vraag.

 

De tweede vraag is hoe je beleid kunt ontwerpen. Verschillende manieren om beleid te ontwerpen en op die manier een oplossing te vinden voor maatschappelijke problemen worden besproken. Dit is opnieuw toepasbaar op tal van onderwerpen. Hoe, bijvoorbeeld, kan het terrorisme worden aangepakt? Welke manieren zijn er om integratie te bevorderen? Wat kan de gemeente Utrecht doen om armoede terug te dringen? Op deze vraag ligt het accent in de laatste “kleine helft” van de cursus.

 

Deze vragen komen op twee manieren aan de orde. Enerzijds vormt de voorgeschreven literatuur het vertrekpunt. De belangrijkste onderdelen uit de literatuur worden in de colleges op de dinsdagen toegelicht, geïllustreerd en bediscussieerd. Anderzijds zijn er werkgroepen waarin studenten thema’s uit verschillende beleidspraktijken analyseren en groepsgewijs een schriftelijke opdracht maken die ze presenteren. Op die manier worden de onderwerpen uit de cursus inzichtelijk binnen hun context, evenals de samenhang tussen de onderwerpen.

 

Status
Verplichte cursus voor de B&O minor Algemeen, optioneel verplichte cursus Staats- en Bestuursrecht (RGL).

Voorkennis
Voor studenten Staats- en Bestuursrecht: geen ingangseis.
Voor overigen: de
B&O-cursus 'Inleiding organisatie, beleid en management'.

Werkvormen
Hoorcolleges, werkopdrachten.

Beoordeling
Werkgroepopdrachten (20%) en tentamen (80%)

Literatuur

·         D. Stone (2002), Policy Paradox. The Art of Political Decision Making, Revised Edition, New York/London: W.W. Norton & Compagny

·         Onder voorbehoud: H. de Bruijn, E. ten Heuvelhof & R. in 't Veld (2008), Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming, Schoonhoven: Academic Service 

Aantal deelnemers
Maximaal 250. Plaatsingsvoorrang voor B&O minorstudenten. De overige plaatsen worden toegewezen op volgorde van inschrijving.

Inschrijving
Niet via Osiris Student, maar met het formulier op de website www.usg.uu.nl/onderwijs onder minor.

 

 

SluitenHelpPrint
Switch to English