SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4650
USG4650
Toegepaste kwantitatieve analyse
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4650
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
ContactpersoonW.V. Vandenabeele
E-mailW.V.Vandenabeele@UU.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
W.V. Vandenabeele
Overige cursussen docent
Docent
W.V. Vandenabeele
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus:
  • kan de student autonoom gefundeerde beslissingen nemen over keuzes tijdens het analyse-proces van kwantitatieve data, hierbij inspelend op de aard van de data en de te maken claims;
  • beheerst de student basale en meer complexe kwantitatieve analyse-methoden en kan deze toepassen op bestaande data;
  • heeft de student geleerd consistent en conform heersende standaarden bevindingen van kwantitatieve analyse te rapporteren.
Inhoud

In deze keuzecursus leer je op praktische wijze omgaan met kwantitatieve methoden van analyse. De cursus is met name bedoeld voor bachelorstudenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap en bouwt voort op de onderzoeksonderdelen in bachelor 1.
Deze cursus leert je  op een zinvolle manier meer geavanceerde kwantitatieve analyses te gebruiken in je bachelorscriptie of in ander onderzoek).
In de bijeenkomsten bespreken we verschillende topics zoals de psychometrie van variabelen, causaliteit en correlatie, externe validiteit, mediatie en moderatie, verschillen in meetniveau en het analyseren van experimenten. De opbouw van de bijeenkomsten bestaat enerzijds uit een bespreking van vooraf gelezen literatuur en anderzijds uit een toepassing van deze kennis op een dataset, met behulp van SPSS, maar soms ook Excel of zelfs pen, papier en rekenmachine. De voor de oefeningen gebruikte data zijn eerder verzameld door studenten in het kader van hun afstudeeronderzoek.
De toetsing is individueel en bestaat uit twee onderdelen.
Om te beginnen stel je de hypothesen en variabelen voor die je in de jou toegewezen dataset wilt analyseren. Je presenteert je plan en krijgt hierop feedback van de docent en van medestudenten.
Vervolgens stel je de resultaten van je analyses voor op basis van de data, waarbij je toelicht welke afwegingen je hebt gemaakt in de analyse. Dit doe je in een rapport met een theoretisch kader bij de onderzoeksvraag, een beschrijving van de gehanteerde methoden en een rapportage van de resultaten.
 
Status
Keuzecursus voor bachelorstudenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap
De cursus is toegankelijk voor alle geïnteresseerde studenten, maar B&O studenten hebben voorrang bij plaatsing.
 
Instroomeisen
B&O studenten hebben de bachelor 1 onderdelen Inleiding onderzoek naar B&O (USG1050) en Kwantitatief onderzoek naar publieke organisaties (USG1030) afgerond.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Diverse artikelen waaronder bijdragen van Schmitt 1996; Seijtsma 2009; Allison 1999; Cohen 1988; Baron en Kenny 1986; Kenny 2008; Dawson 2014
Werkvormen
Werkgroepen

Toetsen
Analyse-plan
Weging30
Minimum cijfer5

Resultaten analyse
Weging70
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English