SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4630
USG4630
Publieke innovaties: ontwerp en proces
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4630
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
ContactpersoonM.H. Winnubst, MA
Telefoon+31302538293
E-mailm.h.winnubst@uu.nl
Docenten
Docent
M.H. Winnubst, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.H. Winnubst, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus kan de student:
  • benoemen en begrijpen wat innovatie is, onderscheiden welke vormen van publieke innovaties er zijn en beargumenteren welke innovaties wel en niet werken in het publieke domein;
  • analyseren van en inzicht verkrijgen in factoren zoals leiderschap en cultuur die van invloed zijn op het ontwikkelen en in praktijk brengen van publieke innovaties;
  • kritisch reflecteren op ontwikkelingen in het denken over publieke innovaties voor het oplossen van publieke vraagstukken in de vorm van een essay;
  • inzichten uit de theorie relateren aan een publieke innovatie die ontwikkeld wordt of in praktijk is gebracht;
  • adviseren van een organisatie op basis van theoretische en empirische bevindingen op basis van een onderzoeksverslag.
Inhoud
Anno 2019 is er veel aandacht voor technologische vernieuwingen. Innovaties zijn vaak voorbehouden aan het bedrijfsleven. Denk aan ‘disruptive innovations’, waarbij een nieuw businessmodel een bedreiging vormt voor een bestaande bedrijfstak, zoals Uber voor de taxibranche en Airbnb voor de hotelbranche. Bij publieke innovaties gaat het vaak over professionaliseren, ‘anders’ organiseren en nieuwe technologie, bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier of op basis van ‘big data’ voorspellen waar criminaliteit plaatsvindt. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van een digitaal huishoudboekje, waarbij verschillende organisaties samenwerken om mensen met schulden te helpen weer grip te krijgen op hun financiën, en Welzijn op recept, waarbij de huisarts als poortwachter niet alleen zorg verleent maar ook kijkt naar het welzijn van zijn patiënten.  In de cursus gaan we in op uiteenlopende publieke innovaties en welke rol deze spelen in het oplossen van publieke vraagstukken. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is innovatie, welke vormen van organiseren zijn innovatief en welke innovaties werken wel of niet in het publieke domein en waarom?
 
Om de rol van publieke innovaties in het publieke domein te kunnen begrijpen, plaatsen we dit tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen op het gebied van het organiseren van publieke innovaties waarbij het ontwerp en het proces centraal staan.
 
In een essay geef je op basis van de literatuur jouw persoonlijke visie op het organiseren van een publieke innovatie voor het oplossen van publieke vraagstukken.
In de cursus komen verschillende thema’s aan bod, zoals factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen en in praktijk brengen van publieke innovaties. Zo besteden we aandacht aan de rol van technologie, leiderschap en cultuur. Andere thema’s zijn samenwerking en conflicterende belangen. Voor verdieping van het inzicht in de theorie en praktijk van het organiseren van publieke innovaties bestudeer je in groepsverband een zelfgekozen innovatie, bijvoorbeeld een crowdfundingsactie, waarbij elke groep op basis van de bevindingen advies geeft aan een organisatie.

We maken gebruik van uiteenlopende (interactieve) werkvormen, zoals een organisatiebezoek, literatuurstudie, documentanalyse, discussie, presenteren, uitvoeren en rapporteren van onderzoek. Daarnaast zijn er hoor- en gastcolleges. Afwisselend zijn er individuele, subgroep- en plenaire activiteiten.
In deze cursus wordt basiskennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap verondersteld. We raden je aan hiervoor de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen, maar dit is niet verplicht.

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Ansell, C. & Torfing, J. (2014). Public innovation through collaboration and design. London/New York: Routledge.
Artikelen
Aanvullende literatuur
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Essay
Weging15
Minimum cijfer5

Digitaal tentamen
Weging35
Minimum cijfer5

Adviesrapport in subgroepen
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English