SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4620
USG4620
Diversiteit in bestuur en organisatie: bevoorrechte posities, vooroordelen en macht
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4620
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. S.A. Kramer
Telefoon+31 30 2537321
E-mailS.A.Kramer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Kramer
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Kramer
Overige cursussen docent
Docent
P.G.E. Wijntuin
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: optional course
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus:
  • heeft de student kennis van en inzicht in basistheorieën uit de Bestuurs- en Organisatiewetenschap over diversiteit in organisaties en specifiek over mechanismen die diversiteit in organisaties belemmeren;
  • is de student in staat om te analyseren hoe dominante normen en ideeën over diversiteit worden gecreëerd en beschermd en tot uitdrukking komen in competenties van professionals;
  • is de student in staat om te analyseren hoe medewerkers/betrokkenen in organisaties een verschillend perspectief op (aspecten van) diversiteit hanteren, vanuit verschillende posities en belangen in de organisatie;
  • is de student in staat om aan de hand van concrete situaties te beschrijven hoe dominante en gemarginaliseerde normen en ideeën ten aanzien van diversiteit tot stand komen in organisaties;
  • heeft de student kennis van en inzicht in diversiteit en emancipatie in brede zin;
  • is de student in staat om een eigen positie in discussies over diversiteit in te nemen en te verdedigen.
Inhoud
Deze cursus gaat over diversiteit in brede zin en over de onzichtbaarheid van dominante waarden en normen waardoor diversiteit in organisaties in de westerse samenleving belemmerd kan worden. Waarden en normen in organisaties zijn voor veel betrokkenen vanzelfsprekend. Wanneer we ons bewust worden van dergelijke vanzelfsprekende scripts, kunnen we ze gemakkelijker kritisch bezien en uitdagen.
Bijvoorbeeld, als gesproken wordt over etniciteit, denken veel ‘witte’ mensen aan ‘niet witte’ etnische minderheden en zijn ze zich er nauwelijks van bewust dat ‘wit zijn’ eveneens een vorm van etniciteit is, die bovendien vele privileges met zich meebrengt (McIntosh, 1988). In een democratische samenleving waarin gelijke kansen voor iedereen worden nagestreefd, is het van belang deze ongelijkheid nader te analyseren. Zo krijgen we zicht op de manier waarop mensen in een multi-etnische samenleving op organisatorisch en bestuurlijk vlak ongelijkheid in stand houden. De dominante ideeën en beelden over diversiteit zullen nader onderzocht worden in diverse publieke sectoren zoals onderwijs, zorg, sport, veiligheid en de overheid.
In deze cursus gaat het niet alleen om waarden en normen die verbonden zijn met huidskleur of etniciteit, maar bekijken we ook normatieve ideeën over andere diversiteitskenmerken zoals gender, sociaal economische klasse en seksuele oriëntatie.
In deze cursus analyseren we wat het doorbreken van de dominante norm en cultuur stimuleert en/of belemmert. Hierbij richten we ons op de volgende aspecten:
  • De rol van de professional;
  • De cultuur in organisaties;
  • Veranderingsprocessen;
  • De analyse van maatschappelijke discussies. 
Je gaat vanuit persoonlijke betrokkenheid in subgroepen aan de slag met het onderwerp diversiteit. Hierbij maak je gebruik van verschillende mogelijkheden om je perspectieven te presenteren of met anderen te delen. Denk hierbij aan een tentoonstelling, een theatervoorstelling, blog, film of tv-serie. Het doel van elk van deze presentaties is meer bewustwording van de ‘onzichtbare’ normen. 
We maken gebruik van discussie, interactieve colleges, subgroepswerk, presentaties, gastsprekers, observeren en analyseren.
Je kunt tijdens de cursus een logboek bijhouden op basis waarvan je aan het eind je reflectieopdracht schrijft die wordt beoordeeld.
 
Studenten die niet de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap volgen raden we aan zich vooraf kennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap eigen te maken. Zij kunnen dit doen door bijvoorbeeld de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
See OER/EER.
Verplicht materiaal
Literatuur
Digitaal verkrijgbare artikelen en hoofdstukken uit boeken.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Groepsopdracht: analyse
Weging40
Minimum cijfer5

Theorieopdrachten
Weging40
Minimum cijfer5

Reflectieopdracht
Weging20
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English