SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4610
USG4610
Social design
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4610
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. A.J. Meijer
Telefoon+31 30 2539568
E-mailA.J.Meijer@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A.J. Meijer
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.J. Meijer
Overige cursussen docent
Docent
mr. P. Mochel
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 07-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus.
Deze cursus maakt deel uit van de minor Sociaal ondernemerschap van de faculteit REBO.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student:
  • Kennis van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën op het gebied van social design;
  • De vaardigheden om theorieën over social design toe te passen op maatschappelijke vraagstukken;
  • De vaardigheden om een ontwerpproces voor een maatschappelijk vraagstuk vorm te geven;
  • De vaardigheden om in een ontwerpproces samen te werken met studenten met andere disciplinaire achtergronden;
  • De vaardigheden om de uitkomsten van een ontwerpproces op pakkende en toegankelijke wijze te presenteren.
Inhoud

In onze samenleving kennen we allerlei lastige vraagstukken die we maar niet opgelost krijgen met een traditionele aanpak. Hoe kunnen we zorgen dat het milieu nu echt verbetert? Op welke wijze kunnen we armoede aanpakken? Hoe zorgen we voor inclusieve steden?
Er zijn dringend nieuwe, creatieve manieren nodig om deze vragen aan te pakken. Deze creatieve onderzoeksmethoden (mapping, co-creatie, design research, prototyping, empathisch onderzoek, storytelling) en strategieen (interventies) staan centraal in deze cursus:
Je leert hoe je met gebruik van creatieve methoden een innovatieve aanpak kunt ontwikkelen voor lastige problemen in de samenleving.
 
Social design gaat over het ontwerpen van nieuwe sociale interactie – projecten, organisaties, dienstverlening, beleid, netwerken, instituties, platforms – op basis van creatieve ideeën.. Daarmee is social design niets bijzonders: we zijn immers steeds beter in het nadenken over het verbeteren van deze interactie. Wat echter wel nieuw is, is dat de wijzen om hierover na te denken methodisch zijn doorontwikkeld. The Design Way heeft gezorgd voor een revolutie in het denken over het herontwerpen van sociale interactie. Manieren van denken die al lang werden toegepast in het ontwerpen van producten – stoelen, lampen – en technologische systemen – auto’s, computers – hebben nu een weg gevonden naar het ontwerpen van sociale interactie.
In deze cursus leer je denken als een ontwerper zodat je de creatieve methoden uit de ontwerpwereld leert toepassen op de wereld van organisatie en bestuur.
De aanpak van social design verschilt sterk van een traditionele aanpak van interventies in organisaties of beleid. Waar traditioneel de nadruk ligt op het uitvoerig analyseren van de situatie en mogelijke interventies – think first – ligt in het social design de nadruk op prototypen en pilots – act first. Leren over interventies gebeurt niet door langdurige analyse vooraf maar door trial & error. Centraal in deze cursus staat de aanpak van design thinking. Dit is een methode, een manier van denken en werken waarmee je op een praktische en creatieve manier problemen aan kunt pakken met een grote nadruk op handelen. Voor sociale wetenschappers is dit lastig: we komen los van teksten en analyses en gaan werken met prototypen, test labs en experimenten.
 
Learning from design precedents
In deze cursus bespreken we allerlei voorbeelden van social design en trekken lessen uit deze voorbeelden. We gebruiken hiervoor theorieën over social design. Theoretische noties over bewustzijn, capaciteit, co-creatie en zelfs ‘moed’ helpen om te begrijpen hoe we aan kunnen kijken tegen sociale ontwerpen. Ook verbinden we deze eerdere voorbeelden steeds met het eigen ontwerp in deze cursus.
 
Design Bootcamp
Tijdens een tweedaags bootcamp wordt een ontwerp voor een concreet vraagstuk uit de praktijk aangepakt. In dit bootcamp werk je samen met studenten van de Design Academy Eindhoven zodat je over en weer van elkaar kunt leren. Je leert van de studenten van de Design Academy over ontwerp en vice versa leren studenten van de Design Academy van UU studenten over analyse van context en inbedding in institutionele structuren.
Omdat het onderwijs aan de Design Academy in het Engels is zal dit onderdeel van de cursus in het Engels worden verzorgd.
 
Social Design Challenge
Gedurende de gehele cursus werk je in groepen aan het ontwikkelen van een ontwerp voor een grote maatschappelijke uitdaging. Voorbeelden van challenges zijn eenzaamheid van ouderen, stedelijke armoede, luchtkwaliteit en opvang voor asielzoekers. Voor deze challenges geldt dat ze groot en complex zijn, maar dat gerichte ontwerpen een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing. Deze oplossingen worden op de laatste bijeenkomst tijdens het Social Design Festival gepresenteerd. De innovation challenge moet resulteren in (1) een prototype en (2) een procesontwerp. De oplossingen en een kritische reflectie hierop worden beoordeeld.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Bason, C. (2017). Leading Public Sector Design. Discovering Human-Centered Governance. Bristol: Policy Press.
Artikelen
Diverse artikelen.
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Learning from design precedent
Weging30
Minimum cijfer5

Groepsopdracht social design
Weging40
Minimum cijfer5

Reflectie
Weging30
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English