SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4560
USG4560
Beïnvloeden en overtuigen
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4560
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
ContactpersoonM.H. Winnubst, MA
Telefoon+31302538293
E-mailm.h.winnubst@uu.nl
Docenten
Docent
M.H. Winnubst, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.H. Winnubst, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
 
Na afloop van de cursus is de student in staat:
  • relevante inzichten uit de literatuur over beïnvloeden en overtuigen te benoemen en toe te passen in een blog;
  • te analyseren hoe actieplannen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken worden geagendeerd en hoe voldoende medestanders verkregen kunnen worden om deze via beleid te realiseren;
  • diverse onderzoeksinstrumenten te gebruiken om dergelijke analyses uit te voeren in afzonderlijke opdrachten;
  • deze inzichten te gebruiken om aanbevelingen voor publieke organisaties op te stellen die de kans op effectief beleid vergroten.
Inhoud

Toen John F. Kennedy in 1961 aantrad als president van de Verenigde Staten liet hij alle Amerikanen weten wat zijn doel was. Hij wilde als eerste een man op de maan zetten om zo de ruimtewedloop met de Sovjet Unie te winnen. En dat lukte. Waar president Obama taal vooral strategisch gebruikte, communiceert president Trump onder andere via Twitter. In 140 tekens laat hij direct weten wat zijn mening is, vaak in hoofdletters en met veel uitroeptekens. Niet alleen politici maar ook bestuursvoorzitters, experts en projectleiders gebruiken taal om hun plannen te realiseren. Zij framen hun plannen op zo’n manier dat zij voldoende medestanders krijgen die achter hun plannen staan. Lukt het agenderen van de plannen, dan vergroten zij de kans om die daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
 
In de cursus gaan we in op mechanismen en technieken die het gedrag van mensen (kunnen) beïnvloeden. Aan de hand van drie onderzoeksinstrumenten, frame-, metafoor- en discoursanalyse, krijg je inzicht in de wijze waarop beïnvloeding en overtuiging in overheidsbeleid vorm krijgt.
De cursus start met een introductie waarbij theorieën aan bod komen die inzicht geven in hoe mensen beïnvloed en overtuigd worden. Je houdt een blog bij waarbij je deze inzichten toepast. Daarna kies je een actueel onderwerp en ga je in een kleinschalig onderzoek analyseren hoe agendasetting aan de hand van Kingdon’s Agendas, alternatives and public policies heeft plaatsgevonden. Je krijgt toelichting op de drie onderzoeksinstrumenten aan de hand van de literatuur, geïllustreerd met documenten en video-fragmenten. Vervolgens krijg je opdrachten om de drie onderzoeksmethoden toe te passen (met behulp van kranten, radio/tv, websites, social media zoals YouTube). De focus ligt daarbij op de manier waarop organisaties met een publieke functie via taal proberen draagvlak voor hun (beleids- of actie)plannen te krijgen om zo de kans op uitvoering van deze plannen te vergroten. Als aanvulling op de eigen analyses wordt een diepte-interview gehouden met een sleutelinformant. Op deze manier krijg je inzicht in de wijze waarop organisaties plannen agenderen en draagvlak creëren om deze te realiseren.
 
In deze cursus wordt basiskennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap verondersteld. We raden je aan hiervoor de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen, maar dit is niet verplicht.
 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Zie doorstroom regeling OER.
Verplicht materiaal
Boek
Perloff, R.M. (2017). The Dynamics of Persuasion; Communication and Attitudes in the 21st century. 6th ed. Routledge
Boek
Yanow, D. (2000). Conducting Interpretive Policy Analysis. Qualitative Research Methods Series 47. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage Publications. (via internet of boekhandel)
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Aanvullende literatuur zoals: Kingdon (1984), Tietze, Musson & Cohen (2003), Lakoff & Johnson (1999/1980), De Bruijn (2010) en Hajer (2006)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Blog
Weging40
Minimum cijfer5

Eindopdracht
Weging60
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English