SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4550
USG4550
Strategisch HRM in theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4550
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. E.J. van Harten
E-mailE.J.vanHarten1@uu.nl
Docenten
Docent
R.T. Borst
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.J. van Harten
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.J. van Harten
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
  • het vakgebied SHRM te definiëren, beschrijven en te bediscussiëren op het niveau van beginnende praktijkbeoefenaren op bachelor 3 niveau;
  • de theorie toe te passen in een analyse van een praktijkprobleem;
  • basiskennis van adviesvaardigheden toe te passen;
  • een Plan van Aanpak dat voldoet aan academische en praktische kwaliteitseisen vast te leggen in reactie op een adviesvraag;
  • met medestudenten, docenten en met praktijkbeoefenaren inhoudelijk te discussiëren over de adviesvraag en aangedragen aanbevelingen; 
  • een presentatie die voldoet aan academische en praktische kwaliteitseisen te verzorgen voor medestudenten, opdrachtgever en docent.
Inhoud
In deze cursus leer je wat de theorie van SHRM inhoudt, je past de theorie toe op praktijksituaties en je gaat als adviseur aan de slag en verwerft adviesvaardigheden die je direct in praktijk brengt.
 
Het vakgebied van SHRM is in de jaren tachtig ontstaan, de tijd waarin voor het eerst echt duidelijk werd dat de omgeving van publieke en private organisaties steeds turbulenter werd. Deze trend heeft zich doorgezet en organisaties spelen in op hun dynamische omgeving door bijvoorbeeld hun strategieën en doelen aan te passen. Flexibele medewerkers die hier vervolgens weer mee om kunnen gaan vormen zodoende een zeer waardevolle hulpbron voor organisaties. Het op de juiste manier aansturen van deze medewerkers - Human Resource Management - en ervoor zorgen dat verschillende HRM-onderdelen ten eerste met elkaar in lijn zijn, en ten tweede ook met de overall business strategy en de interne en externe omgeving, is essentieel om te kunnen presteren als organisatie in een veranderende omgeving. In een notendop is dit waar de theorie van SHRM over gaat. 
 
In deze cursus ondervind je dat er veel bij komt kijken om tot een optimale SHRM afstemming te komen. Wat bijvoorbeeld door het hoogste managementniveau in een organisatie wordt bedacht en uitgewerkt op papier, kan door de medewerkers op de werkvloer totaal anders worden geïnterpreteerd en uiteindelijk een averechts effect hebben. Door het bestuderen van theorie en door deze toe te passen op praktijksituaties, krijg je inzicht in de complexiteit van SHRM in organisaties. Je werkt dit uiteindelijk uit in een individueel paper waarin je aan de hand van theorie een zelfgekozen thematiek en casuïstiek analyseert.
 
Na een algemene introductie diepen we één SHRM thematiek uit. De keuze voor deze thematiek wordt gebaseerd op een adviesvraag van 2 opdrachtgevers die een bijdrage leveren aan deze cursus. In de afgelopen jaren zijn thema’s als strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en performance management de revue gepasseerd. In samenspraak met de opdrachtgevers staat een actueel en relevant onderwerp centraal waar veel organisaties mee worstelen. Bijvoorbeeld: ook al lijkt het logisch gezien ontwikkelingen als vergrijzing en constante technologische innovaties om naar duurzaam inzetbare medewerkers te streven, hoe je tot duurzame inzetbaarheid komt en vervolgens in stand houdt, is een vraag waar organisaties mee bezig zijn. Een ander voorbeeld: uit onderzoek weten we dat mensen graag mee willen beslissen over de doelen die ze nastreven en dat dit hen intrinsiek motiveert om te presteren (in tegenstelling tot prestatiebeloningen en bonussen), echter hoe je een bijpassend performance management systeem kunt inrichten dat tot gewenste resultaten leidt, is iets waar veel organisaties mee bezig zijn (denk aan het afschaffen van het functioneringsgesprek zoals Achmea in 2018 aankondigde). Directeuren en HR-managers realiseren zich dat veranderingen noodzakelijk zijn, maar stuiten vaak op weerstand in de organisatie.
 
In deze cursus krijg je de noodzakelijke theoretische bagage mee om het vakgebied van SHRM te kunnen begrijpen en te analyseren in een praktijksituatie. Vervolgens zal een organisatie aan jou en je medestudenten de vraag voorleggen hoe zij een specifiek HR-probleem kan aanpakken (de thematiek wordt nog afgestemd met de opdrachtgever). Je gaat een oplossing bedenken voor dit probleem en werkt dit uit in een plan van aanpak, waarin je aandacht besteedt aan de belangen en wensen van alle betrokken stakeholders en hun mogelijke weerstand. In subgroepen werk je aan de adviesvraag, waarbij je tegelijkertijd leert wat de rol en vaardigheden zijn van een goede (HR-) adviseur en hoe jij die kennis in praktijk kunt brengen. De opdrachtgever introduceert zichzelf en de problematiek uitgebreid, en elke subgroep krijgt de gelegenheid om de opdrachtgever te interviewen. De docent zal feedback geven op de vorderingen en adviesvaardigheden van de subgroepen. Aan het einde van de cursus presenteert elke subgroep het plan van aanpak aan de opdrachtgever. De output van de adviesopdracht is dus een geschreven plan van aanpak en een presentatie.
 
Studenten die niet de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap volgen raden we aan zich vooraf kennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap eigen te maken. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen.

 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Zie doorstroom regeling OER.
Verplicht materiaal
Boek
Boselie, Paul (2014), Strategic Human Resource management: A balanced approach, tweede druk, London: McGraw-Hill.
Artikelen
Aanvullende artikelen.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Plan van aanpak
Weging30
Minimum cijfer5

Individueel paper
Weging50
Minimum cijfer5

Presentatie
Weging20
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English