SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4470
USG4470
Publiek financieel management: het managen van publiek geld
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4470
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
ContactpersoonJ.F.A. Overmans, MA
E-mailJ.F.A.Overmans@uu.nl
Docenten
Docent
J.F.A. Overmans, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
J.F.A. Overmans, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
  • de basisprincipes van financieel management in de publieke sector te begrijpen en deze kennis toe te passen;
  • de wereld van financieel management te beschrijven, inclusief de rollen en taken van betrokken personen, zoals managers, controllers, accountants, auditors en adviseurs;
  • een gefundeerd waardeoordeel uit te spreken over de besteding van publiek geld, in het licht van publieke handelingen en specifieke beleidsvelden.
Daarnaast heeft de student:
  • vaardigheden ontwikkeld om publiek geld te managen, waaronder het herkennen, berekenen en interpreteren van financiële kernbegrippen en -ratio’s.
Inhoud

Publieke managers zijn er in allerlei vormen en maten. Ondanks een grote diversiteit aan handelingen, maatschappelijke effecten en doelen, delen publieke managers één ding: ze hebben publiek geld nodig om publieke waarde te creëren. Hoewel de aard van publiek management en de aandacht voor financiën is toegenomen onder New Public Management, voelen veel managers zich nog steeds oncomfortabel met de financiële aspecten van hun functie. Sterker nog, ondanks het toegenomen belang van financiën, houden veel managers deze taken op afstand of ontberen ze de kennis en vaardigheden om er op een adequate manier mee om te gaan.
 
We hebben zeker niet de ambitie om elke publieke manager om te scholen tot een quasi-accountant. We pleiten er echter wel voor dat publieke managers de financiële terminologie begrijpen en snappen hoe het financiële systeem werkt en welke rol de verschillende actoren daarin hebben. Dit helpt managers de juiste financieel-technische vragen te stellen, financiële stukken te lezen, te dealen met het financiële systeem, financiële processen aan te sturen, verantwoording af te leggen en de verbinding te leggen tussen het uitgeven van publiek geld en het creëren van publieke waarde.
 
Deze keuzecursus richt zich op de financiële behendigheid van publieke managers. Wat is het verschil tussen financieel management in de private en publieke sector? Wat is de relatie tussen publiek geld, organisatieprocessen, besturing en publieke handelingen? Welke kennis en vaardigheden zijn essentieel voor publieke managers? Wat moeten zij weten en doen om publiek geld en publieke handelingen adequaat te managen? Hoe lees en gebruik je financiële documenten?
 
We gaan verder dan de financiële basiskennis en focussen op de relatie tussen financiële vraagstukken, de creatie van publieke waarde en de dagelijkse praktijk van publieke managers. Je leert niet alleen wat publiek geld is, maar ook om een antwoord te formuleren op ethische aspecten zoals het beoordelen van de besteding van publiek geld. Wat zijn ‘goede’ uitgaven en wat niet? Belangrijke concepten in deze cursus zijn budgetteren, verantwoorden en operationeel financieel management. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan (financiële) prestaties en het inspelen op actuele financiële vraagstukken.
 
De cursus is opgebouwd langs drie soorten activiteiten:
  1. We verkennen de belangrijkste concepten van financieel management in de publieke sector door het lezen en bediscussiëren van de literatuur in kleine groepen;
  2. We gaan aan de slag met actuele financiële vraagstukken in de praktijk, resulterend in een ongevraagde (financiële) audit van een publieke organisatie;
  3. We verbinden wetenschap en praktijk, door financial practitioners te interviewen in een college tour-setting. Gasten in eerdere jaargangen waren Martijn Ridderbos, Gert-Jan Willig, Marike Bonhof en Gary Bandy (auteur van het kernboek van de cursus).
Deze cursus is vooral bedoeld voor studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Rechtsgeleerdheid en Sociale wetenschappen; en minder geschikt voor studenten Economie en Accounting, al kunnen deze studenten hier wellicht meer kennis opdoen van de publieke kant van financieel management.
 
Studenten die niet de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap volgen raden we aan zich vooraf kennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap eigen te maken. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Bandy, G. (2014). Financial management and accounting in the public sector. [2nd edition]. Routledge: London.
Reader
Reader met verdiepende hoofdstukken en artikelen.
Werkvormen
Case studies

Algemeen
Small teams of students will work on a relevant case of public financial management.

Toetsen
Groepspaper
Weging40
Minimum cijfer5

Literatuurtentamen (digitaal)
Weging60
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English