SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4210
USG4210
Democratie in theorie en praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4210
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
ContactpersoonK.H.B. Damhuis
E-mailk.h.b.damhuis@uu.nl
Docenten
Docent
K.H.B. Damhuis
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
K.H.B. Damhuis
Overige cursussen docent
Docent
M.H. Winnubst, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student:
  • kennis van en inzicht in de verschillende theoretische perspectieven op democratie en de rol van politieke partijen;
  • kennis van en inzicht in de verschillende theoretische perspectieven op democratie en de rol van politieke partijen;
  • kennis over democratische vernieuwing en de praktische toepassing daarvan.
Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de volgende vaardigheden:
  • vaardigheden ontwikkeld om met behulp van theoretische concepten over bestuur en democratie actuele ontwikkelingen te duiden, analyseren en bediscussiëren;
  • vaardigheden ontwikkeld om een debat over actuele maatschappelijke thema’s die tijdens de cursus zijn behandeld (mede) voor te bereiden en te leiden;
  • vaardigheden ontwikkeld om een wetenschappelijk opiniestuk te schrijven op basis van gebaseerd op wetenschappelijke literatuur die tijdens de cursus is behandeld.
Inhoud
Verkeert onze democratie in crisis? Vele auteurs en onderzoekers hebben de laatste jaren betoogd dat de hedendaagse representatieve democratie dringend aan vernieuwing toe is. Zij wijzen bijvoorbeeld op dalende ledenaantallen van politieke partijen, een toenemende ‘kloof’ tussen burger en politiek en de groeiende aantrekkingskracht van anti-establishmentpartijen zoals Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid. Anderen, zoals politicoloog Tom van der Meer, stellen juist dat burgers een crisis wordt aangepraat. Volgens hen werkt de Nederlandse representatieve democratie vanuit democratisch oogpunt uitstekend. Het probleem zou liggen bij de verouderde bestuurscultuur die gedragen wordt door gevestigde partijen en niet langer aan zou sluiten bij de emancipatie van de Nederlandse kiezer.
 
In deze cursus gaan we in op verschillende analyses over de uitdagingen en staat van de hedendaagse democratie. Aan de hand van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en actuele vraagstukken, gebruik we deze theoretische inzichten om de democratische praktijk te duiden. De cursus bestaat uit bijeenkomsten over thema’s die vanuit verschillende invalshoeken worden belicht, zoals: globalisering versus nationale democratie, populisme, technocratie, referenda en loterijdemocratie.
 
Naast discussies over deze thema’s tijdens de bijeenkomsten, organiseren groepjes studenten een viertal debatten met gastsprekers uit de praktijk van politiek en bestuur. Een take-home tentamen toetst de kennis en inzichten uit de behandelde literatuur. Ten slotte schrijft iedere student een opiniestuk. Dit kan een theoretisch exposé zijn of een opiniërend stuk over de actualiteit dat te maken heeft met een van de onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Van Reybrouck, D. (2013). Tegen verkiezingen, Amsterdam: De Bezige Bij
Boek
Hakhverdian, A. & Schakel, W. (2017). Nepparlement? Een pleidooi voor politiek hokjesdenken. Amsterdam: Amsterdam University Press
Literatuur
Alle overige literatuur is te vinden via Blackboard.
Werkvormen
Congres

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Debat
Weging20
Minimum cijfer5

Opiniestuk
Weging30
Minimum cijfer5

Take home tentamen
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English