SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4170
USG4170
Management en bestuur van lagere overheden
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4170
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. G.H. Hagelstein
Telefoon+31 30 2536414
E-mailG.H.Hagelstein@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.H. Hagelstein
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.H. Hagelstein
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student:
  • kennis van de belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op bestuur en management van lagere overheden;
  • inzicht in de formele en informele aspecten van bestuur en management van lagere overheden (en dan met name voor gemeenten en provincies als gevolg van dualisering).
Bovendien is de student in staat:
  • vragen/problemen omtrent publieke dienstverlening en beleidsprocessen van lagere overheden te beschrijven en te analyseren;
  • een vraagstelling op bovengenoemde terreinen (voor een organisatie naar keuze) te vertalen in een onderzoeksvraag welke met behulp van theorie en empirie kan worden onderzocht en beantwoord;
  • met behulp van onderzoeks- en presentatievaardigheden de onderzoeksresultaten schriftelijk en mondeling te presenteren en met collega-studenten te bediscussiëren.
Inhoud

Bestuur en management van lagere overheden - gemeenten, provincies, waterschappen, regiobesturen - zijn de laatste jaren volop in ontwikkeling. Als gevolg van decentralisatie, accenten op beleidsuitvoering en handhaving, maar ook van ontwikkelingen als New Public Management, gebiedsgericht werken, grote stedenbeleid, dualisering en interactieve beleidsontwikkeling is er sprake van constante dynamiek en aanpassing. Dit geldt niet alleen voor de politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen, maar ook voor de relaties met burgers en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld via de publieke dienstverlening.
In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen waarmee lagere overheden te maken hebben besproken en geanalyseerd voor de consequenties op het gebied van bestuur, beleid en management van deze organisaties. Hierbij gaan we niet alleen in op de interne verhoudingen, maar ook op de relatie tussen deze organisaties en hun bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de theoretische benaderingen, maar ook voor de bestuurspraktijk.
 
In deze cursus wisselen hoorcolleges, het uitvoeren van opdrachten ter voorbereiding op onderzoek, terugkoppeling van resultaten via presentaties en discussies elkaar af. Tevens treden diverse gastdocenten op. Indien mogelijk worden er één of meer werkbezoeken op locatie georganiseerd.
Deze werkbezoeken kunnen ook buiten het aangegeven timeslot vallen!
 
Studenten die niet de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap volgen raden we aan zich vooraf kennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap eigen te maken. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Derksen, W., & Schaap, L. (8e druk, 2019). Lokaal Bestuur. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
Boek
Ostaaijen, J. van (2018). Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie. Den Haag: Boom Bestuurskunde.
Werkvormen
Excursie

Werkgroep

Toetsen
Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer5

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English