SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4060
USG4060
Sport en samenleving
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4060
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. M.G. van Slobbe
Telefoon+31 30 2539135
E-mailM.G.vanSlobbe@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
drs. M.F.T. Dortants
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.J.A. van Eekeren
Overige cursussen docent
Docent
A.F. van Haaften, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. van der Roest
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G. van Slobbe
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus. Verplichte cursus van de FSW minor Sport, Bewegen en Beleid.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student:
  • kennis en inzicht verworven in de rol die sport speelt in de maatschappij (en andersom) en in gerelateerde betekenissen in het besturen en organiseren van sport;
  • vanuit verschillende theoretische invalshoeken inzicht verkregen in spanningsvelden en vraagstukken in het besturen en organiseren van sport die samenhangen met complexe relaties tussen sport, de overheid, de markt en maatschappelijke ordeningsprincipes zoals gender, etniciteit en sociale klasse.
  • een sociologisch en B&O perspectief ontwikkeld met betrekking tot sportpraktijken en discoursen.
  • vaardigheden verworven in het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van een werkstuk vanuit een sociologisch en B&O perspectief.
Inhoud
Bijna iedereen kan wel over sport meepraten en heeft een mening over sportgebeurtenissen. In de cursus Sport & Samenleving staan twee thema’s centraal: ‘De wil om te winnen’ en ‘sport voor iedereen?’. Deze twee thema’s bestuderen we vanuit sociologisch perspectief (welke betekenis heeft sport in de samenleving en welke spanningsvelden roept zij op?) en bestuur- en organisatieperspectief (welke betekenis hebben bestuur- en organisaties in de sport en tot welke vraagstukken leidt dit?). Onderwerpen die we hierbinnen bespreken zijn onder meer de ‘sportificering’ van de samenleving, regulering van full contact vechtsporten, goed sportbestuur, commerciële logica’s in sport, de sportvereniging en waardecreatie voor leden, de vermaatschappelijking van de sport, sport en vluchtelingen, in- en exclusie in en door sport en ‘gendered’ coaching.
In het eerste deel van de cursus leiden gastdocenten op basis van hun onderzoek één van bovengenoemde onderwerpen in. Dit deel wordt afgesloten met een literatuurtentamen.
In het tweede deel werk je in een subgroep aan een gezamenlijk werkstuk, waarin je één van de geïntroduceerde thema’s en bijbehorende spanningsvelden uitwerkt. Dit doe je op basis van het betreffende college, beleidsdocumenten, literatuur en een analyse van hoe dit thema en de spanningsvelden zich openbaren bij een specifieke sportactor (bijvoorbeeld een sportbond, een gemeente, een vereniging) op basis van interviews en documentenanalyse.
De cursus wordt afgesloten met een presentatie van het werkstuk.


 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Coakley, J., & Pike, E. (2014). Sports in society: Issues and controversies (2nd ed.). London: McGraw Hill.
Reader
Digitale reader met wetenschappelijke artikelen (via Blackboard).
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Individuele presentatie
Weging10
Minimum cijfer5

Literatuurtentamen
Weging40
Minimum cijfer5

Werkstuk in subgroepen
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English